5. Syn Človeka

O Synovi Človeka sme hovorili v predchádzajúcej časti. Teraz sa pozrieme kto je Syn Človeka z pohľadu duchovného.

Úloha Ježiša Krista bola čiste duchovná a mala priniesť ľudstvu Božie Slovo podľa ktorého malo ľudstvo žiť a tak sa zachrániť v Poslednom súde aby mohlo ďalej začať svoj vzostup do duchovného nebeského raja.

Ježiš Kristus túto úlohu splnil. Po splnení tejto svojej úlohy však ďalej neostal v stvorení ale ako sám povedal vrátil sa späť k Otcovi do Božského.

“o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte” (Ján, 16,10)

Ježiš Kristus ako Božia Láska a zároveň Syn Boží je teda Syn, ktorý nieje určený ako prostredník medzi Bohom a človekom ale ako Syn patriaci Bohu, a ako Syn Boží kraľuje Božej ríši.

Naproti tomu Syn Človeka je určený ako kráľ stvorenia a ako večný prostredník medzi Bohom a človekom a preto sa aj volá Syn Človeka ako Syn daný Bohom človeku.

Syn Človeka je totožný s Imanuelom, alebo Božou Vôľou alebo inak povedané Duchom Svätým.

Trojjediného Boha teda tvorí trojica – Otec, Syn Boží – Ježiš, Syn Človeka – Imanuel.

Duchovnou úlohou Syna Človeka je priniesť opäť čisté nepoškvrnené Božie Slovo na zem a do stvorenia aby zablúdení ľudský duchovia opäť našli cestu späť do Raja. Ďalšou úlohou Syna Človeka je  priniesť súd na zem v podobe zosilneného vyžarovania Svetla.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>

posledny sud