7. Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“

Pravda, Sila, Cesta, Čistota, Svetlo, Múdrosť, Poznanie, záchranné lano, vibrácia, ktorá spája s Bohom, jednoducho Božie Slovo, to všetko je kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Je Slovom určeným na pomoc v Poslednom súde.

Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vo svojej jednoduchosti a prostote vyjadrovacieho  štýlu, podobne ako Ježišove prosté podobenstvá, ukrýva v sebe najvyššie poznanie, ktorého je schopný dosiahnuť a prijať ľudský duch.

Svojím obsahom znova správne nastavuje všetky ukazovatele duchovnej cesty k Bohu a do duchovnej ríše, takzvaného Raja. Umožňuje ľudskému duchu spoznať v čom za posledných niekoľko tisíc rokov pochybil a umožňuje mu stať sa znova „skutočným človekom“. Jedinečným a po prvý krát pozemskému ľudstvu odhaleným vysvetlením o podstate Ducha Svätého je tým daná možnosť ľuďom vytvoriť si správnu predstavu o Trojjedinnom Bohu čím otvára brány do Raja.

V knihe je popísané celé stvorenie, ktoré je riadené Božími zákonmi. Sú objasnené otázky reinkarnácie a karmy, čo je to osud, slobodná vôla, duchovná úloha ženy, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál a kde je Hrad Grálu, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech, čo je to Posledný Súd, aká je cesta človeka stvorením a aký má pri tomto putovaní cieľ, čo je to Božia Sila, Božia Vôľa a Božie Zákony, ako sa správne modliť a čo je to Božia Trojica a Duch Svätý, aké je hierarchické usporiadanie stvorenia  a ďalšie témy,  ktoré umožňujú ľudskému duchu stať sa vedomým.

Kniha knihaposolstvogralu„Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vznikla z prednášok Abd-ru-shina, ktoré vznikli v rokoch 1923 až 1931 a ktoré logicky na seba nadväzujú. Tieto prednášky boli usporiadané do uceleného diela a v tomto uzavretom diele boli vydané v roku 1931 ako kniha “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu”.

Ďalšie prednášky, ktoré voľne nadväzujú a rozširujú uzavreté dielo z roku 1931 boli uverejnené v knihe “Doznievanie k Posolstvu Grálu I.”. Žiaľ zlyhaním povolaných, intervenciou pod dohľadom gestapa a predčasným úmrtím Abd-ru-shina pokračovanie prednášok ostalo nedokončené.

Abd-ru-shin počas svojho pobytu v Kipsdorfe pod dohľadom gestapa prepracoval svoje dielo Posolstva Grálu do novej podoby. Toto nové prepracované dielo tz. “zelené” trojzväzkové vydanie poslednej ruky vyšlo v nemeckom jazyku v roku 1949.

 

 NASLEDUJÚCA ČASŤ >>