2. Čo hovoria o záchrane kresťanské cirkvi?

Kresťanské cirkvi učia, že spása a vykúpenie z hriechov ako predpoklad záchrany v Poslednom súde, teda záchrana kresťanov, ktorí prijali cirkevný krst a vieru v Ježiša Krista a v cirkevné dogmy, bola uskutočnená skrze Kristovu krv, ktorú obetoval Kristus pri ukrižovaní na Golgote pred vyše 2000 rokmi. Ježiš Kristus sa teda podľa učenia cirkvi obetoval za nás aby nás vykúpil z hriechov.

Podľa učenia kresťanských cirkví sa stačí dať iba pokrstiť príslušnou cirkvou a slepo veriť v cirkevné dogmy, každú nedeľu chodiť do kostola alebo chrámu na omšu a sme spasení na večnosť. Víťazstvo spásy vybojoval Kristus na kríži.

Ježiš Kristus teda všetko urobil už za nás keď sa staneme členmi nejakej kresťanskej cirkvi.

Niektoré cirkvi k tomu dodávajú, že je potrebné mať ešte skutky v našom pozemskom živote, ktoré niesu hriechom a čítať si v Biblii.

Kresťanské cirkvi urobili z Kristovho posolstva formu tz. náboženstva a zo smrti Krista na kríži predovšetkým kult osobnosti, ktorý Kristus nikdy nechcel.

“Strážcovia kresťanskej tradície nevidia radi, keď ľudské srdcia sú presviedčaná novými myšlienkami, ktoré rúcajú mnohé tradície a zvyklosti. Sú preniknutý ideou, že zmysel kresťanského posolstva plne pochopili. Cítia sa preto zaviazaní chrániť odovzdanú vieru otcov, či je to už pred nebezpečnými výsledkami vedeckého bádania alebo, čo sa deje menej častejšie, pred novým vedením, ktoré k nám môže prúdiť len z čistého prameňa vyššej múdrosti.” ( Erich Wendland)

Je tento cirkevný výklad Kristovho pôsobenia však skutočne zhodný s Pravdou prinesenou Kristom? Je takáto forma duchovného života skutočne záchranou v Poslednom súde?

Odpoveď budeme hľadať v ďalších častiach nášho seriálu o záchrane v Poslednom súde.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>

God-s-Messengers-angels-8047909-1024-768