Krištáľové tabule Hopi

Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Ich poslovia precestovali takmer celý svet. Vystúpili aj na pôde OSN, vypočuli si ich prezidenti USA a rozprávali sa aj s dalajlámom.
V textoch je obsiahnuté poznanie nielen o minulosti, ale aj o budúcnosti vrátane možného zániku pozemskej civilizácie.
V súlade s poznaním Indiánov Hopi v súčasnosti žijeme na “štvrtej Zemi”. Tri predchádzajúce boli zničené, pretože ľudstvo zabudlo na svoju misiu a uviazlo v honbe za pôžitkami, v boji o moc a v nacionalizme. Podľa týchto textov sme na pokraji ďalšej apokalypsy.
Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť”
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi”
„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života (svastika), ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu (symbol Japonska)“ – tieto dva znaky sú vytesané na kamennej tabuli skrytej v Arizone.”
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti.”
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm.”
Začínajú sa vypĺňať aj posledné predpovede „dňa očisty“ budú zemetrasenia, výbuchy sopiek, povodne a požiare. Dôjde k „prepólovaniu“ Zeme. Predpovede hovoria o prudkých zmenách klímy, čoho prvé prejavy môžeme pozorovať už dnes. „Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro.” Aj tieto vízie sa postupne vyplňujú.
Podľa ich predpovedí už takmer 16 rokov beží tretia svetová vojna, prejavujúca sa zatiaľ na úrovni lokálnych konfliktov. Začala sa prvou americko-irackou vojnou v Perzskom zálive. Jej ďalšia nukleárna fáza sa začne v rovnakej oblasti. Vyčerpajú sa prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor – vznikne vraj posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti. Ich posolstvo znie: „Majme rovnaký sen, spolu s inými národmi udržiavajme tento svet v rovnováhe.”