O mne

Milí priatelia,

Dovoľte mi sa Vám trochu predstaviť a napísať niečo o mne.

Nie som si vedomý toho, že by som bol povolaný v zmysle priamej Služby Grálu.  Neprosím Boha o to byť povolaný na Službu Grálu a ani to neočakávam.  Viesť môže nie kto chce viesť ale kto smie. Sám Boh najlepšie vie kto službu Grálu unesie. Služba Grálu je veľká zodpovednosť. To čo ja teraz mám a čo chcem mať na večnosť je len veľká túžba slúžiť Bohu. Ja už nemám žiadne svoje vlastné priania a svoju ďalšiu zmysluplnú existenciu na tejto zemi vidím len v službe Bohu tak ako to ukazuje Posolstvo Grálu a Slovo Ježišovo.  Otázka povolaných je široká. August Manz písal, že povolaný je každý ľudský duch, ktorý vyšiel ako iskrička z Raja. Je povolaný národ, existuje povolaný ľud, ktorý sa skladá z jedincov z mnohých národov. Podľa neoverených informácii je národ Česko-Slovenský národ povolaný. To sa ale ukáže až ľudský duchovia v ňom skutočne dozrejú a budú pôsobiť v zmysle Božej Vôle.

Neusilujem sa o ľudské ocenenie, stúpencov, zviditeľnenie sa a vodcovstvo. Idem svojou cestou, ktorú som smel poznať v Božom Slove. Vo svojom živote a vo svojom vývoji som dospel k bodu, že ďalší zmysel môjho života je len v dávaní z toho čo som smel prežiť a načerpať z Božieho Slova a zo svojich životných skúseností a prežití. Môj cieľ nieje pozemského druhu ale chcem sa usilovať o duchovné hodnoty. Prial by som si aby som bol Vašim spoluputujúcim na Vašej ceste k prameňu Živej Vody. Túto cestu k prameňu Živej Vody ukázali Ježiš a Abd-ru-shin a ja v skutočnosti nedokážem dať viac. Každý kto chce, môže po nej kráčať sám. Povedal by som, že je to až nutnosť. Kto by sa ale chcel občerstviť a obohatiť z pôsobenia a prežitia iných, ten neobohacuje len seba ale v spätnom pôsobení aj všetkých ostatných. Obsahom života je duchovné poznanie. V Posolstve Grálu a v Ježišovom Slove nieje celé duchovné poznanie, ktoré existuje. Abd-ru-shin mal napísať 9 kníh v ktorých by vysvetlil ešte mnoho ďalšieho čo môžeme vedieť a poznať. V Posolstve Grálu je len to najnutnejšie čo vedieť musíme aby sme dokončili našu cestu do Raja. Človek sa môže duchovne vyvíjať len keď kráča s ostatnými ľudskými duchmi, ktorí udržujú vzájomný pohyb a občerstvenie. Kto chce ostať sám je ako to Abd-ru-shin obrazne povedal ako časť vody, ktorá odskočila od prúdu a v svojej osamelosti a bez pohybu začala hniť. My máme sa spoluzachvievať medzi sebou, vzájomne sa obohacovať a vytvoriť harmóniu. V vzájomnom živote a pohybe prežívať radosť a lásku.

Vo svojom živote som prežil veľké utrpenie a presvedčil som sa o železných Zákonoch Božích. Vo svojom prežití som prišiel veľmi blízko do kontaktu s týmito Božími Zákonmi. Z tohoto prežitia a úspešného prekonania životného trápenia čerpám silu a poznanie. Ďakujem Bohu, že som prešiel týmto utrpením a že som bol prinútený hľadať a nájsť pevnú cestu životom. Zmenou seba samého a sebapoznaním a poznaním Božieho Slova som konečne nastúpil na mnou toľko vytúženú pevnú cestu, cestu Lásky. Bez poznania Božieho Slova by som to sám od seba nedokázal. Nikdy by som správne nepochopil čo znamená milovať svojich nepriateľov aj keď som sa podľa toho správal a zaplietaval som sa aj s ľudmi, ktorí neusilovali o duchovné hodnoty. Milovať celé ľudstvo to je tá najväčšia sila! Ale milovať spravodlivo! Spravodlivosť a Láska znamenajú to isté. Toto som pochopil až v Posolstve Grálu. Živá Voda a Svetlo sú chladné. Je to iné ako hrejivé prúdy a pocity lásky dvoch ľudí. Tak veľa môžme prežiť a poznať! Spoznávajme skutočnú Lásku, Svetlo a Živú Vodu! Vo svojom živote som mal možnosť blízko poznávať temnotu.  Bolo to karmické pôsobenie ako aj ostatný život, ktorý ma nútil k pohybu a k duchovnému hľadaniu. Až teraz po všetkých vnútorných bojoch vidím ako temno slúži Svetlu a ako všetko temné pôsobenie je mi v rámci Božích Zákonov len Láskou a pomocou, ktorá ma donucuje k zmene seba samého, k sebapoznaniu a k hľadaniu. Na svojej životnej ceste som sa v určitom bode svojho hľadania a duchovného spoznávania ocitol na konci dovtedajšej duchovnej cesty, ktorú som hľadal najmä v Taoizme a cvičení Tai-Chi a duchovným zrakom som videl, že som sa ocitol na okraji hroznej duchovnej priepasti a keby som niečo neurobil a pokračoval v dovtedajšom smere tak by som sa do tej priepasti zrútil. To bol silný impulz, ktorý ma priviedol späť k Slovu Ježišovmu a hlavne k Posolstvu Grálu, ktoré som čítal prvý krát asi v roku 1994 v zelenom 3 dielnom vydaní ale som ho odložil na neskoršie štúdium pretože som jasne cítil, že sa jedná o upravované vydanie, aj keď som o pôvodnom vydaní z roku 1931 nič nevedel, pričom som cítil vnútorné spojenie s Abd-ru-shinom a jeho Slovom. Tak po mnohých rokoch som sa znova vrátil k Posolstvu Grálu. V tej dobe už fungoval internet a ja som našiel originálne vydanie Posolstva Grálu z roku 1931 a pocítil som jeho prvotnosť a v ňom som spoznal konečne Syna Človeka. Od tej chvíle začal môj vzostup a koniec všetkého trápenia. Od prvej chvíle ako som opäť začal čítať pôvodné Posolstvo Grálu z roku 1931 som začal pociťovať silu akou Slovo pôsobí a pracuje. Začalo sa meniť moje vnútro presne tak ako hovoril Ježiš v podobenstve o Nebeskom Kráľovstve v nás a horčičnom semienku, ktoré vyrastá v strom alebo kvasku, ktorý sa zväčšuje. Trvalo mi to ďalších vyše 10 rokov kým tento strom vyrástol, pričom som Posolstvo Grálu a ostatné Abd-ru-shinove prednášky prečítal asi 20 krát teda prežil som 20 stupňom svojho vývoja až kým som konečne nedosiahol vnútorný mier a pokoj. Prešiel som všetkými stupňami od toho najnižšieho až môj duch vystúpil až k prameňu Živej Vody. Rany duše, ktoré spôsobili Zákony Božie kôli môjmu dovtedajšiemu smerovaniu, konaniu a mojej nezrelej a neočistenej osobnosti alebo lepšie povedané rany, ktoré som si spôsobil ja sám, sa od vtedy postupne hoja a ja mám absolútnu dôveru v Boha, že raz budú úplne zahojené. Karmu nemám ešte úplne rozviazanú a môj vývoj pokračuje ďalej ale cítim, že už som vnútorne slobodný v sile poznania, ktoré som dosiahol. Duchovné poznanie je moc. Veľká moc, ktorá by mohla doviesť Stvorenie v trosky. Ale najvyššia sila a moc, ktorá existuje je Láska. Spoznal som a prežil, že proti temnu sa môže víťazne postaviť jedine Sila Lásky. Túto Lásku a Silu môžeme získať jedine keď sa podľa Božieho Slova zmeníme, keď ho poznáme a prežijeme vo svojom vnútri. Len vlastnou očistou a poznaním temnoty v nás a následnou zmenou k dobru k nám môže prísť Láska a Sila. Kto je dobrý a sa zachvieva v Láske ten už kráča správnou cestou. Ja sa chcem už len zachvievať v Láske. A to je dôvod prečo som vytvoril tieto internetové stránky. Spôsobí mi radosť, ak sa niekto, kto sa k tomu otvorí môže obohatiť, občerstviť a posilniť na jeho ceste. Môj duch prišiel až k prameňu Živej Vody a spoznal jej neoceniteľnú hodnotu. Želám si aby k tomuto prameňu prišlo čo najviac ľudí usilujúcich o Svetlo.

Toľko o sebe. Snáď to pomôže rozptýliť niektoré otázky, ktoré mohli vzniknúť z môjho pôsobenia.

S priateľským pozdravom,
Ing. Ondrej Janíčko, Bratislava, Slovensko