Proroctví o Zelené hvězdě – učiněné před 100 lety

(Autor neznámý, 1915)

Opět zahalí temný mrak Zemi do mrazu a lijáků. Lidstvo se stává jedním. Výkřiky strach činí. Násilí bude se Země dopouštět a Bůh bude držet strašný soud. Ničím (Maličkostí) byla všechna utrpení minulých časů k těmto úderům osudu. V té době také 3 temné dny mají být. Čekejte po 3 dny, pak dojdou hrůzy ke klidu. Příznakem počátku trestajícího Soudu jsou záchvěvy hor s burácením hromu za jasné zimní noci. Zavřete okna. Vaše oči nemají se znesvěcovat zvědavými pohledy toho nejhroznějšího všeho dění (všech událostí), neboť svatý je hněv Boží, který pro vás bude Zemi očisťovat, jíž malý věrný zástup zůstal. Shromáždí hledající v modlitbách a zavolá strážce vašich duší.

———————————————————————————————————-

V Tyrolsku bude způsobeno nepříjemné zemětřesení a před dávnými věky vyhaslý vulkán bude neočekávaně vybuchovat Dojde k strašlivému umírání na tisíce mrtvých a ještě po 1000 letech bude se nacházet dochované: “Innsbruck údolí smrtí”.

Stane se v době pádu, když v Berlíně, Vídni, Řezně, Mnichově jakož i v Matre (asi Matrei) mor propukne.

Zelená hvězda” přináší katastrofy.

V Mnichově se budou otřásat, ve Vídni bude oheň mnoho ničit.

V Africe se bude objevovat v mnohých lokalitách čistá voda v zemi.

Přece času zmatení duší nebude uchráněna žádná země. Zločiny se budou vymykat z rukou.

V době dne rovnodennosti vynoří se zvláštní světlo na severu. Zelená hvězda s dlouhým ocasem táhnoucím se po obloze. Nejprve je zaznamenána v Grónsku. Země se bude otřásat. Oheň bude vyrážet ze země. Noví prorokové mohou, ale to jsou falešní prorokové. “Zelená hvězda” bude působit stále více zmatení mezi lidmi. Neodcházejte z hor, vy kteří máte štěstí v odloučených údolích, uváznout a v malých osadách žít. Zůstaňte tam, sami, i když hory se zhroutí.

———————————————————————————————————

Nyní ještě jednou do Tyrolska, jemuž je zvláštní postavení přiděleno, neboť tam žije velký mistr míru.

Na počátku nepovšimnutý, uprostřed ještě bude stěží kdo znát jeho karen (karmu – osud, úděl, poslání), kromě jeho stoupenců, ale na konec on má tím Největším být, který kdy žil.

———————————————————————————————————

Oni lidé byli varováni věštci a zvláštními znameními na obloze, u čeho se jen málo který (žádný) přidržel , zatím co člověk uhlazených mravů (světák) to všechno považoval jen za vzácné účinky přírody, a ti ostatní se posmívají. Ale bude učiněno také největší Zjevení (Odhalení).

———————————————————————————————————

Již stojí na Východě hvězda, která Oriónu dráhu přeruší, a ohněm Velké Medvědice bude všechno stráveno (pozřeno).

Pakliže (když) obrat ale přijde, bude ji ona mocná pak smrt a nářek doprovázet bude a staré všechno zanikne.

Člověk ale bude muset se od základů změnit a nic nezůstane mu z jeho lesku. Neboť milovat a sloužit je pro lidí první povinností. Lidé musí rozvinout své vnitřní duchovní – síly v souladu s Božími – zákony, jinak musí zemřít.

Hleďte vpřed (před Vás), bděte a modlete se, poněvadž nevíte, kdy ten čas bude tu.

——————————————————————————————————

Když velký čas přijde, ve kterém lidstvo před svojí poslední velkou zkouškou stojí, potom bude dávat najevo o sobě tento čas nápadnými změnami v přírodě. Skrze experimenty s technickými věcmi, jejichž základem je (Atom), v hloubce země a v oblacích, změní se zásadně povětrnostní poměry. Změna mezi zimou a horkem bude větší, bouřky katastrofální, zemětřesení zničí celé země a moře zaplaví mnoho nížin. Bude to z věcí vycházet, u nichž lidstvo si se svým bytím nebo nebytím hraje.

Když po 3 dnech temnoty denní – souhvězdí opět v plném lesku zazáří, budou číst děti Světla ve Zjevení a “Zelená hvězda” bude spouštět svůj světelný paprsek na Zemi a cestu ukáže k tichému místu (Ruhstätte) největšího a nejvznešenějšího člověka který kdy po Zemi kráčel, a lidem vyhlásil jeho pra-nauku o míru.

———————————————————————————————————

***