«Papež» František vyzývá lidstvo přijmout «znak šelmy»

Ukrajina, 30. 09. 2014

V květnu tohoto roku «papež» František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání «znaku šelmy», když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.

Citát Františka: «Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFIDčipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob (http://praisedc.com/1710415/pope-francis-gives-support-to-rfid-chip-implantation-shocking-video)

Prohlášení tohoto tzv. «papeže» je zradou Boha a vrcholem rouhání а lži. Jde o zjevný hřích proti Duchu svatému!

Bergolio je falešný prorok s duchem světa. Pravoslavní mniši z Atosu v síle Ducha Božího už před 20 lety pronesli jasné prorocké slovo, kterým naléhavě varovali před čipizací.

Kromě toho vědecké výzkumy světových vědců jednoznačně ukazují, že RFIDčipy odpovídají po všech parametrech «znaku šelmy» popsanému v knize Zjevení (viz výzkumy Dr. Cаrlа W. Sanderse; trumpetministries.net).

Všichni upřímní křesťané, kteří žijí v souladu s Božím slovem a apoštolskou naukou, poznávají v RFID implantátech «znak šelmy».

I kdyby se Písmo svaté o «znaku šelmy» nezmiňovalo, tento satanský systém, který působí na lidskou vůli a podmaňuje si ji, činí z člověka kontrolovaného «biorobota». Každý, kdo by takový čip přijal, ztratí osobní svobodu, věčný život a stane se otrokem ďábla. I kdyby se pak chtěl z tohoto systému dostat, nebude už moci. Křesťan musí odmítnout implantaci čipu s číslem 666 і za cenu mučednické smrti.

Na závěr svého projevu František, jako hlava státu Vatikán, radostně oznámil všem přítomným svůj plán učinit implantaci RFID-čipu, který se vsazuje na ruku nebo čelo, povinnou pro všechny obyvatele Vatikánu. Něco takového si ještě nedovolil žádný prezident na světě, dokonce ani Obama ne. Tak radikálním antikristem není ještě nikdo.

Přes všechen pobožný image, který pseudo-papeži Františku světová masmedia vytvořila, jeho plody hovoří za vše!

Po celou dobu, co zastává úřad hlavy církve, ještě nečinil pokání za homosexuální a pedofilní zločiny, které se už mezi kněžími, biskupi a kardinály staly a dějí se i nadále. Naopak schválil homosexualitu (viz letecké interview Františka). Nyní zase nazval «znak šelmy» Božím požehnáním a vyzval všechny katolíky přijmout implantáty, které jsou bezpečnou cestou do pekla.

Směr, kterým František katolickou církev vede, není Kristovým, ale zjevně antikristovým. Pseudo-papež František je jedním z předchůdců a apoštolů antikrista! Jeho cílem je podvést co největší množství lidí a zavést je do věčné záhuby.

František na sebe stáhl Boží prokletí: «Kdo by hlásal jiné evangelium…i kdyby to byl anděl z nebe, ať je proklet.» (Gal 1,8-9)

Tímto Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha varuje ve svědomí každého katolíka, ale i každého křesťana: «Kdo příjme znak šelmy na pravou ruku či čelo, bude mučený ohněm a sírou na věky věků. » (srov. Zj 14,9-11) Kdo poslechne apostatu a heretika Františka a nechá si implantovat RFID-čip BUDE NAVĚKY HOŘET V PEKLE!

Šokující zprávy, které se nesou z apostatického Vatikánu ,stále víc a více ukazují, že Vatikán a současná katolická hierarchie odpadli od Boha.

Každý biskup a kněz ať v liturgii přestane apostatu Františka připomínat. Jestliže tak neučiní, zveřejňuje tím svou duchovní jednotu s ním. Pokud jej přestane připomínat a bude za to vyloučený z apostatické struktury, ať s malou skupinou věřících přejde do ilegality. To je odpověď na otázku, co dnes dělat. Pokud kněz papeže apostatu připomíná, věřící jsou ve svědomí zavázáni přerušit všechny kontakty s takovým knězem.

Svaté liturgie a svátosti, které uděluje, jsou před Bohem neplatné! Takový kněz už nevede duše do nebe, ale do pekla, spolu s apostatickým duchem pseudo-papeže.

 

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Timotej OSBMr            + Metoděj OSBMr

Biskupové – sekretáři

 

Kopie:

– státnímu sekretariátu Vatikán

– pravoslavným biskupům Ukrajiny, Ruské federace, Běloruska

– masmédiím

 

Zdroj: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=27095