Modlitba je najsilnejšia forma energie

Nositel Nobelovy ceny, profesor Dr. Alexis Carrel, nazývá modlitbu nejsilnější formou energie. Podle jeho názoru je to stejně velká síla jako gravitace.
__Známý americký vědec a výzkumník Dr.N.J. Stowell při jednom neuvěřitelném objevu změřil sílu modlitby. Říká: “Byl jsem cynický ateista, přesvědčený, že Bůh není nic jiného než výplod lidského mozku. Nemohl jsem věřit v nějakou živou Božskou bytost, která by nás všechny milovala a měla nad námi moc.”

__Jednoho dne pracoval ve velké patologické laboratoři na klinice. Jejich úkolem bylo změřit vlnovou délku a sílu záření lidského mozku. Zjistit, co se tam děje ve stádiu, když končí život a přichází smrt.
__“Vybrali jsme ženu, která umírala na rakovinu mozku. Věděla to i ona. Duševně a psychicky byla překvapivě v pořádku, i když její fyzický stav byl velmi špatný. Byla věřící. Krátce před jejím úmrtím jsme u ní na pokoji instalovali vysoce citlivý přístroj, který nám měl ukázat činnost v mozku v průběhu posledních minut života.
__Na postel jsme umístili též malý mikrofon, abychom mohli slyšet její slova, pokud ještě vůbec bude projevovat známky života. Byli jsme ve vedlejší místnosti. Pět střízlivých vědců. Plni očekávání a vnitřního napětí jsme stáli před svými přístroji. Ručička byla na nule a mohla se vychýlit do 500 pozitivní hodnoty doprava a 500 negativní hodnoty doleva.”
__Nějaký čas před popisovanou událostí bylo provedeno s tímto přístrojem měření vysílání jedné radiostanice, jejíž program šel do éteru silou 50 kW. Šlo o zprávu, která musela oběhnout okolo celé zeměkoule. Měřením tehdy zjistili 9° plusovým směrem stupnice.
__Všechno nasvědčovalo tomu, že nastaly poslední chvíle pacientky. Najednou zaslechli, jak se začala modlit a velebit Boha. Prosila Ho, aby odpustil všem lidem, kteří jí v životě ublížili. Děkovala Mu za sílu, která ji provázela životem, a také za jistotu, že bude patřit Kristu. Vyjadřovala všechnu svou lásku k Ježíši, lásku, která se nezmenšila ani jejím utrpením. V okamžiku, když mluvila o odpuštění svých hříchů, podle Vykupitele Ježíše Krista, z ní sálalo nesmírné štěstí.
__Otřeseni jsme stáli před svým přístrojem a téměř jsme zapomněli na to, co jsme vlastně chtěli prozkoumat. Hleděli jsme na sebe, aniž bychom se styděli za slzy. To, co jsem slyšel, na mně tak zapůsobilo, že jsem plakal jako dítě. Naráz – umírající se ještě modlila – jsme slyšeli nějaké klepání.
__Když jsme se podívali na přístroj, viděli jsme, že ručička ukazovala 500 stupňů poztivně a neustále narážela na nejvyšší hranici měření. Objevili a změřili jsme neuvěřitelnou skutečnost. Mozek umírající ženy obracející se k Bohu vyvinul 55 krát větší sílu, než jsme naměřili v průběhu vysílání té světové radiostanice.”
__Později se domluvili, že udělají trochu jiný pokus. Po přípravě přístroje přemluvili sestřičku, aby nějakým způsobem vyprovokovala jednoho pacienta. Ten reagoval hrubými slovy a nadávkami též na Boha.
__A opět to začalo v přístroji klepat. Zhrozili se, když zjistili, že ručička se nachází též na 500°, ale negativních.
__“V té chvíli se zhroutil můj ateistický názor na svět. Stál jsem před tváří Vševědoucího. Moje nevíra se mi stala úplně směšnou. Když jsem chtěl být vůči sobě poctivý, nemohl jsem před pravdou zavírat oči. Naučil jsem se věřit v Ježíše Krista jako ve svého Spasitele, Vykupitele.”

Při zkoumání délky mozkových vln Dr. Stowell zjistil obrovské rozdíly. Ty jsou stejně tak individuální, jako otisky prstů.
__Kdesi se zaznamenává dobro, které činíme, i zlo, které pácháme.

Zdroj:
M. Rosa / máj 1997, str. 39 – český překlad