Nejen na Zemi, ale v celé sluneční soustavě dochází k dramatickým klimatickým změnám. Mohou spustit spontánní evoluci?

Něco se děje s každou planetou v naší galaxii a v tuto chvíli si nikdo není jistý tím, oč jde. V posledních letech dochází nejen na Zemi, ale i v celé sluneční soustavě k dramatickým klimatickým změnám. Nikdy v celé zaznamenané historii lidstva jsme nebyli svědky klimatických změn v tak masivním měřítku jako dnes. Planety září jasněji, mají vyšší energetické pole a hustší atmosféru. U řady badatelů tento fakt vzbuzuje řadu otázek – proč se tak děje a a jaký to bude mít vliv na člověka?

Jedním z těch, kdo se nad galaktickými změnami zamýšlí, je i populární a zároveň kontroverzní americký publicista Dr. David Wilcock. Pro spirituálně laděnou televizi GaiamTV nedávno sestavil soupis změn, které se na jednotlivých planetách v nedávné době odehrály:

Slunce

Sluneční aktivita je nejvyšší zaznamenaná v posledních osmi tisících letech. Jak ukazuje výzkum Dr. Mika Lockwooda z Rutherford Appleton National Laboratories v Kalifornii, který zkoumal záznamy o pozorování Slunce od roku 2001, zesílilo celkové magnetické pole Slunce 230 procent. Mnoho lidí si také povšimlo, jak se změnila jeho barva – od žloutkově žluté po zářivě bílé světlo.

Měsíc

Jeho dosud řídká atmosféra roste. Kolem Měsíce se nyní vyskytuje šest tisíc kilometrů dlouhá vrstva natria (sodíku), která tam předtím nebyla.

Merkur

Na planetě se nečekaně objevily polární led, magnetická tornáda společně s překvapivě silným vnitřním magnetickým polem.

Venuše

Mezi roky 1978 až 1999 vzrostla polární zář o 2500 procent a v posledních ani ne 40 letech také došlo k podstatným změnám v globální atmosféře.

Mars

NASA oznámila, že na rudé planetě probíhá globální oteplování. K tomu obrovské prašné bouře a mizení polárních ledovců. Od roku 1995 jsou zde dokonce pozorovány mraky a ozónová díra.

Jupiter

O více než 200 procent se zvýšila jasnost plazmových mraků v okolí planety. Obří plazmový torus tu ještě před rokem 1974 nebyl vidět. Intenzivní rudé bouře začaly v roce 2008. Měsíc Io, který je nejblíže k Jupiteru, zažil mezi lety 1973 až 1996 nárůst ionosféry o 1000 procent. Teplota jeho povrchu vzrostla mezi roky 1979 a 1998 o 200 procent. Měsíc Europa doslova září od roku 2003. Měsíc Ganymede je o 200 procent jasnější, zatímco jeho atmosféra o 1000 procent zhoustla.

Saturn

Během pouhých 30 let na rovníku výrazně poklesla rychlost tryskového proudění, doprovázená překvapivým nárůstem rentgenového záření. V letech 1981 až 1993 se také o 1000 procent zvětšil plazmový torus planety. V roce 1995 se v polárních oblastech objevila polární záře. V roce 2011 zasáhla masivní solární bouře značnou část severní hemisféry Saturnu a zapříčinila neuvěřitelný nárůst teplot. Navíc Saturn má teď stokrát víc ethanu (etylénu), než si kdo uměl dříve představit.

Uran

Planeta, která měla dříve velmi klidnou atmosféru, nyní zažívá velké změny ve své jasnosti a zvýšenou globální aktivitu tvorby mraků.

Neptun

O 40 procent vzrostla atmosférická jasnost.

Pluto

I když již není považováno toto těleso za planetu, změnám se rovněž nevyhnulo a vzdaluje se dál od Slunce. Za posledních několik let vzrostl o 300 % tlak vzduchu, aniž by někdo znal příčinu.

Země

Aktivují se celosvětové procesy globálních geofyzikálních a klimatických změn. Změnila se osa Země. Celková sopečná aktivita vzrostla od roku 1875 do roku 1975 o 500 procent, otřesy země se zvýšily od roku 1973 o 400 procent. Ruský vědec Alexej Dmitrijev při srovnání let 1963 a 1993 konstatoval, že počet přírodních pohrom jako hurikánů, tajfunů, sesuvů půdy, přílivových vln a dalších se zvedl o 410 procent.

Všechny planety v naší galaxii procházejí dramatickými klimatickými změnami.

Všechny planety v naší galaxii procházejí dramatickými klimatickými změnami.

„Masivní změny jsou zřejmé těm, co mají oči, aby jimi viděli,“ konstatuje Wilcock. „Dokonce i vědci opírající se o empirická data nemohou popřít meziplanetární klimatické změny, které nezasahují jen náš solární systém, ale také nás – jednotlivce,“ upozornil. Na okraji galaxie Mléčné dráhy existuje energetické pole, které je popisováno jako stuha. „To je šokující objev pro nás a nelze ho pochopit,“ prohlásil David McComas z poradního orgánu NASA (NAC). Tato stuha je totiž ve skutečnosti dlouhý pásem emisí vysokoenergetických částic, které jsou schopné vyvolat i změny v lidské DNA.

„Pokud by k tomu mělo dojít, mohla by se naše DNA automaticky upgradovat přes noc! Představte si, že se jednoho dne probudíte a budete disponovat množstvím metafyzických schopností, o kterých jste netušili, že je máte, když jste tu noc uléhali do postele,“  popisuje Wilcock. Podle studie Gregga Bradena lidé využívají zatím jen 22 ze 64 kodonů naší lidské DNA. Vyzařování fotonů vysoké energie mohou mít vliv na probouzející se lidské vědomí. „Není zajisté náhodou, že tyto energie přinášejí vlnu spirituálního probuzení, lidé se více dožadují pravdy a humanity,“ podotkl Wilcock.

Zdroj: http://extrastory.cz/nejen-na-zemi-ale-v-cele-slunecni-soustave-dochazi-k-dramatickym-klimatickym-zmenam.html