Nebeský akord Posolstva Grálu

 

Keby sme mali povedať k akému účelu nám bolo poskytnuté tak mnohé vedenie a poznanie v Posolstve Grálu tak iste by sme mohli konštatovať, že pre spásu vyvíjajúceho sa ľudského ducha v pozdejšom stvorení. Skúsme sa bližšie pozrieť na túto otázku.

V prednáške 61. Omyly Abd-ur-ushin píše :

„Vždy je tu pohotově část těch, kteří se domnívají, že všechno již pochopili. Nehodlají po tom, co vyslechli a přečetli, také provést přísné zkoumání sebe. K takovým přirozeně nemluvím!“.

Takže to množstvo poznania, ktoré nám dal Abd-ru-shin tu nie je samoúčelné.  To hlavné je prísne skúmanie seba samého.

Za akým účelom? Čo je cieľom tohto skúmania seba samého?

Abd-ru-shin v prednáške 33. Ideální lidé o tomto cieli píše „Člověk má na zemi povinnost, stanovit si jako cíl to nejvýše pro   něj dosažitelné a se všemi silami se pak snažit tohoto cíle dosáhnout. “

Aký je tento cieľ?  Čo je najvyššie dosiahnuteľné?

Po dôkladnom preskúmaní Posolstva Grálu môžeme za tento cieľ, za toto najvyššie dosiahnuteľné  jednoznačne postaviť  „dokonalého človeka“.  Všetko čo bolo povedané v Posolstve Grálu bolo povedané len za týmto jediným účelom a to doviesť vyvíjajúceho sa ľudského ducha v pozdejšom stvorení k dokonalosti.  Ježiš to isté povedal na koniec v kázaní na hore :

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ (Mt 5, 48)

Abd-ru-shin poukázal na tento cieľ a túto snahu ľudského ducha po dokonalosti ako snahou o „pravé človečenstvo“ – „pravé lidství“.  Len dokonalý, teda inými slovami človek v plnej zrelosti,  je schopný vstúpiť nebeskými bránami do Raja.

Že je nutné vedome poznať  tento hlavný cieľ – dokonalosť  človeka  – a snažiť sa a sústrediť sa naň ako na jediný hlavný bod v prvom rade, nie je tak celkom zrejmé. Pre dôraz toho, že sa treba na tento jeden hlavný cieľ sústrediť ako na jediný bod uveďme Abd-ru-shinové slová z prednášky 26. „Hleď člověče, jak máš kráčet stvořením … „:

“ V dění všech dob může zcela přesně poznat, že veliký úspěch mohl nastat jen tam, kde byla všechna síla směřována na jeden bod! To přece zřetelně ukazuje na nutnost zjednodušení! Musíte v tom přece konečně něco nalézt! Každý člověk přece zná hrozící nebezpečí, které se vždy projevuje v roztříštěnosti.“

Áno, v zjednodušení je tá pravá cesta v porozumení Posolstva Grálu i v ceste človeka stvorením. Len v sústredení sa na jeden bod, na jeden cieľ je možné dosiahnuť úspechu. Roztrieštenosť  v živote človeka a v jeho cieľoch necháva ľudského ducha ďaleko pozadu na jeho ceste do Raja.  Abd-ru-shin dal v Posolstve Grálu podobenstvo, že ľudský duch je ako šošovka, ktorá zachytáva svetlo a sústreďuje ho do jedného bodu. Preto sa je potrebné sústrediť na jeden bod a hlavný cieľ človeka a to na dosiahnutie dokonalosti a pravého človečenstva ako na jediné ohnisko, ku ktorému vedú všetky snahy človeka v jeho každodennom živote.

Obetovať  tomuto cieľu celý svoj život a všetky sily. Neustále naň myslieť. Otvorene si priznať, že sa chceme stať dokonalými tj. plne zrelými. Predstavovať si aké je to byť dokonalý a zrelý. Ako sa správa a jedná dokonalý a zrelý človek.

Dokonalý človek – ľudský duch je plne sebavedomý, ušľachtilý, vediaci a vidúci, je milujúci. Zachvieva sa v plnej harmónii s stvorením a s Božou Vôľou. Vo vnútri  v duchu je vyľadený a v ňom zneje nebeský akord dokonalosti.  Celé Posolstvo Grálu je o tom ako dosiahnuť  túto dokonalosť, tento nebeský akord. Všetko poznanie slúži k tomu aby sa človek zmenil na dokonalého a zrelého ľudského ducha.

Myslime preto na to a vedome a otvorene sa k tomu priznajme.

Na záver ešte jedna myšlienka z Posolstva Grálu z prednašky 26. „Hleď člověče, jak máš kráčet stvořením … „:

„Jen v jednoduchosti se ukazuje pravá síla, ryzí vznešenost, vědění a půvab.“

– Ondrej Janíčko –