Živa, Chi, Prána, Svetlo a Sila z pohľadu Posolstva Grálu

V pradávnych dobách ľudia objavili pri svojom duchovnom pôsobení a vývoji jemné pôsobenie a jemný fenomén v stvorení, v prírode a v ľuďoch, ktorý mohli pozorovať, cítiť a vidieť a ktorý v slovanských krajinách nazvali ako živu, v Číne ako energiu chi a v Indii ako pránu. V modernej západnej spoločnosti sa tieto pojmy označujú jednoducho ako energia.

Kam však zaradiť tento fenoména toto jemné pôsobenie v stvorení v dnešnom západnom ponímaní nazvanom ako energia z pohľadu Posolstva Grálu? Živu, chi alebo pránu môžeme zaradiť z pohľadu Posolstva Grálu k jemnohmotným zložkám a prúdom v stvorení. Celá čínska medicína v podobe akupunktúrnych dráh je vlastne odrazom jemnohmotných prúdení v človeku a jemnohmotnej skladbe „energetických“ tiel človeka. Čínske energetické telesné a dychové cvičenia nazývané ako chi-kung (chi-gong) alebo meditačné cvičenia pracujúce s energiou chi sú vlastne cvičenia, ktoré dávajú do pohybu jemnohmotné prúdenia v stvorení a v človeku. Tak isto Indická jóga, ktorá pojednáva o práci s tz. pránou hovorí vlastne o jemnohmotných prúdoch. Indická jóga a védy správne identifikovali tz. čakry v človeku, ktoré sú vstupnými bránami pre jemnohmotné prúdy do jemnohmotných energetických tiel človeka.

Čínska geomantia tzv. odbor Feng-šuej je o pôsobení jemnohmotných prúdení v prírode a v priestore. V západnej civilizácii ale aj inde boli známe v prírode a krajine takzvané miesta sily alebo inak povedané miesta kde bolo toto jemnohmotné prúdenie spojené s našou zemou a geologickým podložím. Jemnohmotné prúdenia boli pozorované aj na Blízkom Východe a v Egypte, kde znalosti týchto jemnohmotných prúdení využili okrem iného pri stavbe chrámov. Antické Grécko vedelo o týchto jemnohmotných prúdoch, vedeli o nich aj indiáni Severnej a Južnej Ameriky a dokonca vedeli o nich aj niektoré domorodé kmene v Afrike. Súhrnom sa dá povedať, že o jemnohmotnom prúdení či už v prírode alebo v človeku vedel každý staroveký národ.

Tieto jemnohmotné prúdy ako fenomén je možné pozorovať prislušným jemnohmotným zrakom alebo cítiť ich pôsobenie v jemnohmoných telách človeka. V človeku je možné pohyb jemnohmotných prúdov pociťovať ako mravenčenie, tlak alebo teplo. Sú to prúdy jemnohmotných čiastočiek, ktoré môžeme pociťovať ako vibráciu. Keď sa pozeráme na jemnohmotné prúdy svojim jemnohmotným zrakom tak sa nám javia ako svetelné a žiarivé pokiaľ sú to čisté svetlé jemnohmotné prúdy a nie nečisté a temné jemnohmotné prúdy, ktoré poznáme tiež pod pojmom negatívna temná energia.

V staroveku ľudia mali znalosti ako ovplyvňovať tieto jemnohmotné prúdy tak aby priaznivo pôsobili na človeka. V modernej dobe, po období materializmu, tieto znalosti opäť objavujeme.

Môžeme však povedať, že živa, chi alebo prána sú Silou alebo Svetlom? Nie, nemôžeme. Sila v Stvorení, ako môžeme poznať z prednášky „Život“ v Posolstve Grálu, sa v Stvorení vôbec nenachádza. V Stvorení je len pohyb. Pohyb či už duchovného, bytostného, jemnohmotného alebo hrubohmotného.

Tak isto nemôžeme povedať, že živa, chi alebo prána sú Svetlom. Skutočné Svetlo je len sám Boh, ktorý vyžaruje žiarenie, ktoré pokladáme za Svetlo. To čo nazývame Svetlom je buď bytostné vyžarovanie, ktoré nie je jemnohmotné ale stojí samo osebe, alebo „Svetlom“ môžeme nazvať duchovné vyžarovanie Praduchovných a duchovných bytostí a ľudí. O tomto bytostnom žiarení a duchovnom žiarení hovorí prednáška „Kolobeh žiarení“ z Posolstva Grálu.

V Poslednom Súde a v dnešnej dobe je tlak Svetla a príslušných vyžarovaní zosilnený. To má zásadné dôsledky na fungovanie Zeme a neskoršieho Stvorenia či už v oblasti uzatvárania karmy alebo v iných pohyboch a dejoch v Stvorení. Obstojí len ten ľudský duch, ktorý sa zachvieva spolu so záchvevmi Božej Vôle a Lásky.

– Ondrej Janíčko –

Živa, Chi, Prána, Svetlo a Sila z pohľadu Posolstva Grálu – Ondrej Janíčko.pdf