Koľko krát je potrebné prečítať knihu Posolstvo Grálu aby bola pochopená?

Kniha Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu je rozsiahla kniha a svojim záberom objíma široký rozsah tém. Nie je jednoduché pri prvom čítaní vniknúť do podstaty povedaného alebo úplne pochopiť jej obsah a jadro. Každý čitateľ, ktorý je však otvorený prijímať Pravdu, pocíti, že obsah knihy je dôležitý a preto nebude váhať čítať knihu viackrát aj keď to vyžaduje námahu. Koľko krát je preto potrebné prečítať knihu Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu aby bola pochopená?

Medzi čitateľmi Posolstva Grálu je rozšírený nesprávny názor, že ani tí najlepší nepochopia Posolstvo Grálu ani na desať percent. Tento názor vychádza na základe nejakého prekladu prednášky Poznanie (Sväté Slovo) v ktorej je niečo podobné zmienené. Pozrime sa podrobnejšie na konkrétny citát z tejto prednášky.

Tak stojím pred vami s Vedomím, že ani tí najlepší spomedzi vás ma nikdy správne chápať nebudú, ani len Desatinu z toho nepojmú, čo sa im mojím Slovom dostáva. Počúvate ho síce, držíte ho v Ruke, avšak nevyužívate jeho Hodnotu pre seba! Vidím, ako vysoké Hodnoty, nevýslovné Sily nepovšimnuté ležať zostávajú, zatiaľ čo sa za Vecami načahujete, ktoré v Pomere k Slovu, ktorého sa vám dostalo, nemôžu byť ani len za najnepatrnejšie Zrnko Prachu považované.“ /prednáška „Poznanie“/

Abd-ru-shin svoje prednášky častokrát prednášal pred publikom povolaných, jeho blízkych nasledovníkov, v prednáškovej hale na Vomperbergu. Obracal sa teda často konkrétne k nim. V tejto prednáške a citovanom odseku sa teda obracal predovšetkým na tých povolaných, ktorí boli v jeho blízkosti, v osobnom styku. V uvedenom citáte Abd-ru-shin jasne hovorí „„Tak stojím pred vami s Vedomím, že ani tí najlepší spomedzi vás…“ , že teda stojí pred konkrétnymi povolanými a spomedzi nich ani tí najlepší ho nikdy správne chápať nebudú, ani len desatinu z toho nepojmú, čo im Slovom dával. Mnohý čitateľ si toto vztiahol na seba a rozšíril sa preto omyl, že nie je možné Posolstvo Grálu obsiahnuť a úplne pochopiť. Vznikol omyl. To, že Abd-ru-shin hovorí Pravdu, sa napokon ukázalo ako úplná Pravda tým, že povolaní zlyhali a od Abd-ru-shina odišli, pretože im chýbalo pravé presvedčenie práve kvôli nepochopeniu Posolstva Grálu.

Je možné, že nejedného čitateľa preto tento omyl mohol odradiť vynaložiť všetku svoju silu, aby pojali obsah knihy Posolstva Grálu do seba. Abd-ru-shin hovorí však pre svojich pozorných čitateľov niečo úplne iného.

Len úplné pochopenie bez medzier je totožné s presvedčením, ktoré jedine má duchovnú hodnotu!“ /prednáška „Ja som Hospodin, tvoj Boh!“/

„A predsa iba plné Pochopenie otvára Ľudstvu Cestu Vzostupu, nikdy slepá, nevedomá Viera!“ /prednáška „Svetové dianie“/

a ďalej

Skutočná Viera ožíva až vtedy, keď si Človek Obsah Božích Posolstiev plne osvojí, čím k prirodzenému, živému Presvedčeniu dospeje.“ /prednáška „Viera“/

Takže podľa Posolstva Grálu máme mať úplne pochopenie bez medzier a plné osvojenie si obsahu Božích Posolstiev. Len vtedy máme pravé presvedčenie a vieru. Máme sa namáhať a vynaložiť všetku silu, ktorá nám ostala kým toto nedosiahneme. Abd-ru-shin nám nedáva ciele, ktoré by sme nemohli dosiahnuť. Moment kedy sme to dosiahli poznáme veľmi ľahko. Vtedy ustúpi z našej duše a mysle tlak, ktorý bol pociťovaný a ktorý bol vyvolaný našim nepochopením vecí. V ten moment kedy ustúpi tlak na našu dušu a myseľ sa nám uľaví a sme oslobodení. Stalo sa to, že náš duch konečne prijal z Posolstva Grálu to, čo on potreboval na svoju cestu Stvorením. Vtedy je nám už jasná naša úloha v Stvorení. Tak ako píše Abd-ru-shin zameriavame sa už len na jeden bod, jeden cieľ, lebo sme všetko zjednodušili. Pravda je jednoduchá, prostá a jasná. Len v prostote a jednoduchosti môžeme už potom oslobodení šťastne stúpať nahor. Samozrejme, že s úplným oslobodením súvisí naša úplná očista. No nie je to len očista od všetkého temného ale aj očista od všetkého nepochopenia Pravdy, od nevedomosti. Ježiš volal „Pravda Vás oslobodí!“. Aby Pravda neprišla do nehodných rúk, tak Ježiš ako aj Abd-ru-shin Pravdu zahalili aby ju našiel len ten, kto má uši, oči a srdce otvorené. Ježiš zahalil Pravdu do podobenstiev a Abd-ru-shin do rozsiahleho diela Posolstva Grálu.

Taktiež Abd-ru-shin píše:

„Nijaký človek nedokáže vyčerpať hodnoty Posolstva tu na zemi, pretože ono je pre všetky svety.“    / „Doslov“ /

Tu si je treba uvedomiť, že Abd-ru-shin hovorí o vyčerpaní hodnôt a nie o pochopení bez medzier. Na pochopenie rozdielu týchto pojmov je potrebné precítenie významu týchto slov vo vzťahu k Posolstvu Grálu.

To, že úplné pochopenie Pravdy tu na zemi je možné dokazujú Abd-ru-shinové slová :

Vážne hľadajúci, zmätení všetkým, čo bolo groteskne vystupňované do neprirodzenosti, ťažko zrozumiteľnej, dostanú tak konečne pevný oporný bod, aby sa mohli voľne rozhliadnuť. Budú môcť bez námahy plne pochopiť celú Pravdu, zatiaľ čo doteraz bolo veľmi namáhavé nájsť aspoň malú časť. /prednáška „ Otče odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“/

Takže hľadajúci budú môcť plne pochopiť celú Pravdu. Áno. Pravda je jednoduchá a prostá. V tom spočíva aj Jej veľkosť.  Namáhajme sa aby sme ju poznali úplne a tak ako nám ju priniesli Boží Vyslanci!

– Ondrej Janíčko –