Bojovníci Svetla

Máme byť bojovníkmi Svetla. Bojovať predovšetkým mečom svojho presvedčenia. Nemáme pestovať slovné potýčky a hrubé činy alebo hádzať granátom alebo inak ubližovať svojim blížnym. Malomyseľní sa nikdy nestanú pravými bojovníkmi Svetla. Máme konať svoju prácu v najneskalenejšej dôvere vo všemohúcnosť Boha. Máme sa bojovne postaviť voči všetkému temnu. Človek si musí nájsť pomoc v Slove, ktoré mu ukazuje cestu. Musí zosilnieť v boji, ktorý vedie sám za seba. Všetci silní duchovní bojovníci a pomocníci musia stáť nečinne, pokiaľ my, ktorí žijeme v hrubohmotnom tele, im nedávame možnosť k boju a zásahu pomocou svojich myšlienok! Pretože títo duchovní pomocníci a bojovníci potrebujú naše sprostredkovanie, pretože pre nich samotných je tu neprekročiteľná priepasť k hrubohmotnosti. Duchovní bojovníci môžu zasiahnuť skrze naše myšlienky a privádzať k uskutočneniu to, čo myslíme! Zostrime preto svoje myšlienky proti všetkým nepriateľom, proti všetkému zlu, proti všetkému temnu, zostrime ich k vernej stráži a k silnému boju! Abd-ru-shin volal k povolaným a k nositeľom kríža, že preto teraz pôsobí zákon, že meče myšlienok, ktoré v budúcnosti nevytasia v obrane proti nepriateľovi, a kopia ich chcenia, ktorú nechcú vrhnúť do temnôt k ich zničeniu, budú silou Svetla namierené na nich samotných, aby ničivo zasiahla toho, kto je príliš lenivý a príliš zbabelý viesť ich Bohom chceným spôsobom! To platilo pre povolaných a Abd-ru-shin im vysvetľoval aby to tiež chápali správne: „Uvažujte: Keď vám hovorím, že máte bojovať pre Svetlo, znamená to iba, aby ste bojovali za Svetlo vo vás, a nie snáď, že by ste museli hájiť Boha a bojovať za neho. Naopak, Boh vám pošle na pomoc svojich bojovníkov, keď budete naplnení túžbou po Svetle.“ Kto chce stáť na strane Svetla, musí byť pripravený bojovať. „Bojujte proti temnu – vo vás i okolo vás!“ Musíme bojovať proti slabostiam a chybám v nás, proti našim špatným sklonom a nevhodným zvláštnostiam, na ktoré sme si zvykli na Zemi. Bojovať proti temnu okolo nás – to znamená byť stále vo strehu pred falošným našepkávaním, vplyvmi temna vedľa nás, čo môžeme vnímať iba vnútorne, lebo to nie je hmotného druhu. Patria k tomu vnútorné vplyvy blízkych ľudí, k ktorým sme sa z vlastného popudu pripojili alebo sa im zaviazali. Tí potom často dosiahnu veľkého vplyvu na naše jednanie, pretože sa príliš ochotne povoľujeme ich vlastnej vôli. Iba zriedka kedy je však vôľa týchto ľudí v súlade s Božími zákonmi. Sme ovplyvňovaní ich myšlienkami a citmi, ktoré však nebývajú šľachetné. Každý má bojovať za to, čo má v sebe, inak toho nie je hodný! Byť bdelým je najlepšia obrana a najostrejší boj! Víťazstvo je určené len Svetlu! Kto všetko prekoná a vydrží až do konca, ten obdrží silu, aby zostal bojovníkom Svetla. Toho Boh učiní pilierom v chrámu svojho Boha a nevyjde už von.

Častokrát predstierame usilovanie k duchovným hodnotám ale stanovujeme si pri tom len pozemský cieľ, pričom si to ani neuvedomujeme. Tak mnohí bojovníci za slobodu, demokraciu,  za národ,  štát,  za „normálny“ život  v skutočnosti majú svoj pozemský cieľ v tom aby ľudia mali život „príjemný“ a „pohodlný“. Skutočné poznanie Boha a úlohy človeka v Stvorení, zmyslu života v stvorení chýba. O duchovnom vzostupe sa buď vôbec nehovorí alebo si pod týmto pojmom predstavujeme svoje vlastné falošné duchovné cesty. Božiu Pravdu a skutočnú Božiu Vôľu a Boha pozná málo kto. A o to tu predsa ide v prvom rade! Priviesť ľudstvo k poznaniu skutočnej Božej Vôle, Boha a Pravdy. Všetci si navzájom v tejto povinnosti pomáhame. Každý má niečo čím môže obohatiť toho druhého na jeho duchovnom vzostupe a na šírení Svetla na zemi. Ale tou prvoradou povinnosťou človeka je poznať Božiu Vôľu, ktorú môže nájsť vysvetlenú jedine v Božom Slove ak už nestojí duchovne na takom stupni, že sám rozumie reči Boha skrze stvorenie, ktoré k nemu prehovára. Božie Slovo je lano, po ktorom sa môže jednotlivec ale aj celé ľudstvo vyšplhať na tú duchovnú úroveň, ktorá sama privedie mier, radosť, šťastie a požehnanie na životy ľudí na zemi a na ich ceste do nášho duchovného domova, do Raja. Preto myslime na to aby každé naše úsilie bolo zamerané na tento vysoký cieľ, ktorým je vzostup do Božieho Kráľovstva. Ako samočinný prostriedok k tomuto cieľu nášho putovania Stvorením, je cieľ ktorý máme dosiahnuť v nás samých, a týmto cieľom je pravé človečenstvo. Len ten, kto dosiahne pravého človečenstva, smie nakoniec vstúpiť do Božej Ríše vo výšinách, ktorú nazývame Raj. „Príjemný“ a „pohodlný“ život nie je našim skutočným cieľom. Život človeka zachvievajúceho sa v Božej Vôli je v neustálom pohybe a živej činnosti. Aj keď už duchovne dosiahol najvyššej výšky či už tu na zemi alebo inde, tak ako vták máva vo vzduchu svojimi krídlami aby si udržal svoju výšku, tak musí aj ľudský duch, ktorý už dosiahol značnú výšku svojej zrelosti byť neustále v pohybe a neochvejnej činnosti. Len žiadna lenivosť či už telesná alebo duchovná, lebo to so sebou prináša začiatok strnulosti a úpadok. Božie Slovo prinesené v Posolstve Grálu je nevyčerpateľným zdrojom, ktorý ukazuje cestu v každej životnej situácii. Buďme preto pamätliví na všeobsiahle slová, že nakoniec ostane iba Božie Slovo.

– Ondrej Janíčko –

13.2. 2018, Bratislava