Len v pochopení bez medzier je oslobodenie a spása!

V Abd-ru-shinovej prednáške čítame

„Len v presvedčení je oslobodenie a spása! / Na úvod!/

a ďalej

„Len úplné pochopenie bez medzier je totožné s presvedčením, ktoré jedine má duchovnú hodnotu!“ /prednáška „Ja som Hospodin, tvoj Boh!“/

Z toho môžeme odvodiť, že len v pochopení bez medzier je oslobodenie a spása!

Preto je jasné, že Abd-ru-shin píše:

„A predsa môže ľudstvo stúpať nahor len plným pochopením, nikdy nie slepou, nevedomou vierou!“ /prednáška „Svetové dianie“/

To, že úplné pochopenie Pravdy tu na zemi je možné dokazujú Abd-ru-shinové slová :

„Vážne hľadajúci, zmätení všetkým, čo bolo groteskne vystupňované do neprirodzenosti, ťažko zrozumiteľnej, dostanú tak konečne pevný oporný bod, aby sa mohli voľne rozhliadnuť. Budú môcť bez námahy plne pochopiť celú Pravdu, zatiaľ čo doteraz bolo veľmi namáhavé nájsť aspoň malú časť. /prednáška „ Otče odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“/

Takže hľadajúci budú môcť plne pochopiť celú Pravdu. Áno. Pravda je jednoduchá a prostá. V tom spočíva aj Jej veľkosť.

– Ondrej Janíčko –