Lao‘c a jeho „Tao te ťing“ ako výklad pôsobenia Božej Vôle

Abd-ru-shin neprišiel rúcať staré ale stavať nové a riešiť dosiaľ neriešené otázky. Isto nás preto môžu obohatiť posolstvá, ktoré priniesli v dávnoveku Pripravovatelia Cesty pre Slovo Božie. Jedným z týchto pripravovateľov bol aj v Číne narodený pripravovateľ Cesty známy dnes pod menom Lao‘c.

Pôsobenie Lao‘ceho v Číne bolo neúspešné a nepodarilo sa mu medzi čínskym ľudom zasadiť semiačko uctievania Najvyššieho, pre ktorého uctievanie staval chrám v hlavnom meste vtedajšej Číny. No akoby zázrakom na jednej jeho ceste do Tibetu ho veliteľ hraničnej pevnosti v Loukuantchaj rozpoznajúc, že Lao‘c je vysoko duchovne vyspelý ľudský duch, požiadal aby spísal svoje učenie. A tak, vlastne z prinútenia, vznikol podľa legendy traktát dnes známy ako „Tao te ťing“.

Toto dielo sa skladá z dvoch dielov „Kanón o Ceste Tao“ a „Kanón o Sile Te“. V skutočnosti podľa Posolstva Grálu môžeme rozoznať, že Lao‘c mal pod pojmom „Sila Te“ na mysli Božiu Silu.

„Tao te ťingu“ je možné pochopiť prirodzenosť pôsobenia Božej Sily. V nezvyčajnom štýle vyjadrovania, ktorý dáva do kontrastu protiklady sú nám objasnené deje a procesy, ktoré pokladáme za samozrejmé.

„V Podnebesí, vo všetkom, pochopiac krásno ako (proces) tvorenia sa krásy, tým aj ošklivosť,
vo všetkom, pochopiac dobro ako (proces) tvorenia sa dobra, tým aj to, čo nie je dobré!
Takto sa bytie a nebytie navzájom rodí,
ťažké a ľahké navzájom tvoria,
dlhé a krátke sa navzájom porovnávajú,
vysoké a nízke sa navzájom prikláňajú,
zvuky a tóny sa navzájom zosúzvučujú,
predné a zadné sa navzájom nasledujú.
A tak teda po pravde naozajstný Človek,
zotrvajúc v činnosti nezasahovania a postupujúc
poučovaním bez slov,
desaťtisíce vecí, nech sú akokoľvek utvorené, nekomentuje,
žije bez privlastňovania, koná bez toho, aby na tom ľpel,
a úspešne to vytvoriac, už potom pri tom nezotrváva.
A len preto, že pri ničom ďalej nezotrváva, nič mu neuniká!“

Princíp nezasahovania je princípom, ktorý vytvára harmóniu a harmónia vo Stvorení je presne to čo má byť podľa Božej Vôle. Mať len správne a spravodlivé konanie. Nechať nech sa veci a ľudia prirodzene sami od seba vyvíjajú. Neútočiť a s nikým nebojovať znamená mier a s nikým neprehrať. Byť stále v súlade s Silou Te alebo inak povedané Božou Silou. Tým sa dosahuje pokoj, poriadok a mier v Podnebesí ale nielen tam ale v celom Stvorení.

V „Tao te ťingu“ je veľa obrazov a odhalení o pôsobení Božej Sily alebo inak povedané Sily Te alebo Cesty Tao. Netreba o tom veľa tu hovoriť ale nech sa o tom presvedčí každý sám z prekladu originálu.

Slovenská sinologička Mária Čarnogurská venovala veľké úsilie na preklad diela „Tao te ťingu“, ktorý je mimoriadne obtiažne z čínštiny správne preložiť. Napísala a v slovenskom jazyku vydala svetovo unikátne dvoj-zväzkové dielo „Lao‘c a proces vzniku Tao te ťingu“, ktoré je nepostrádateľné pre toho, kto sa chce hlbšie zaoberať týmto dielom. V tomto unikátnom diele je uverejnený preklad všetkých doteraz objavených najstarších existujúcich verzii „Tao te ťingu“, predovšetkým unikátne najstaršie verzie „Tao te ťingu“ z Kuotiengu ( rok archeologického objavu 1998) a z Mawangtuejskej kópie ( rok archeologického objavu 1973). V tomto dvoj-zväzkovom diele sa nachádza aj preklad doteraz svetovo najčastejšie prekladanej kópie Wang Piho z 3. storočia nášho letopočtu a do roku 1998 neznáma tretia časť „Tao te ťingu“ z vykopávok v Kuotiengu.

Sinologička Mária Čarnogurská na základe týchto nových a časovo najstarších kópii, urobila záver, že dnešné dielo pod názvom „Tao te ťing“ by sa malo v skutočnosti volať „Te tao ťing“ lebo neskorší editori prehodili poradie kapitol tohto diela z poradia „Te“ a „Tao“ na „Tao“ a „Te“. Taktiež urobila dôležitý záver, že autor pôvodného textu dielo nerozčlenil na 81. kapitoliek ako to poznáme z dnešných moderných prekladov ale text bol súvislý.

Svetovo unikátnu knihu „Lao‘c a proces vzniku Tao te ťingu“ od sinologičky pani Márie Čarnogurskej si môžete kúpiť napr. v internetovom knihkupectve Martinus:

https://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&c=%C4%8D%C5%A1%C5%A5%C4%8F&uQ=Lao%E2%80%98c+a+proces+vzniku+Tao+te+%C5%A5ingu

– Ondrej Janíčko –