Úloha vyvinutého človeka vo Stvorení

“Svätou povinnosťou ľudského ducha je vyskúmať, prečo žije na tejto zemi a vôbec v tomto stvorení, s ktorým je spätý tisícami vlákien.“ /Prednáška „Reč Pána“/

Áno, človek musí poznať svoju úlohu v Stvorení. Podľa Božej Vôle táto úloha je v zušľachťovaní seba a svojho okolia a v podporovaní a povzbudzovaní Stvorenia. Najvyššou úlohou ľudského ducha v Raji je podporovanie a povzbudzovanie úrovní ležiacich pod Rajom.

Úloha zušľachťovania seba je úlohou, že „človek má na zemi povinnosť, stanoviť si ako cieľ to najvyššie pre neho dosiahnuteľné a so všetkými silami sa potom snažiť tohoto cieľu dosiahnuť. Ako človek!“. Inými slovami je táto úloha alebo cieľ aby človek dosiahol „pravé človečenstvo“, teda zušľachtil sa po ľudskej stránke. To dokáže, keď plne pozná Božiu Vôľu.

Zušľachťovať svoje okolie zase znamená, že človek má prinášať a vytvárať vo svojom okolí krásu. „Svetlo a krása sa nedajú vôbec oddeliť. Sú jedno! Pokiaľ chcete na túto zem priniesť Svetlo, tak musíte priniesť krásu.“ /prednáška „Nechaj v sebe človeče povstať Veľkú Noc!“ /

Pokiaľ človek pochopil svoju úlohu, očistil sa a oslobodil v poznaní, tak sa zameriava už len na splnenie svojej úlohy, ktorá je všeobsiahla a umožňuje človeku ju radostne plniť v každej situácii v živote. Veľkosť spočíva v jednoduchosti a preto si zariaďme život jednoducho.

— Ondrej Janíčko —