„Milujte svojich nepriateľov“

„Milujte svojich nepriateľov“, tento pokyn a dobrú radu dal ľudstvu Ježiš Kristus ako jeden z hlavných odkazov jeho posolstva. Je úzko spojený s Ježišovým podobenstvom o tom, že máme byť dobrý ako je slnko, ktoré rovnako svieti, či už pre dobrých alebo zlých. Pozrime sa dochovaný zápis v biblii.

„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia]; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“

Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola

Ak chcene zažívať skutočnú hlbokú Božiu lásku, ktorá nás všade naokolo obklopuje, len my nemáme k nej správny postoj, tak musíme prestať si všímať nedostatky iných ľudí a začať ich milovať takých akí sú. To dokážeme keď sa rozhodneme, že iným ľuďom nech sú akíkoľvek chceme robiť len dobro. „Milovať svojich nepriateľov“ teda znamená, že budeme svojim nepriateľom robiť dobro a tým ich vlastne „milovať“. Je to teda dokonalá pozitívna naša reakcia na vonkajšie podnety v živote.

Tým, že aj svojim protivníkom konáme dobro sa úplne zachvievame v láske a tým nájdeme šťastie, pokoj a harmóniu. Pokračovanie v konfliktoch s protivníkmi by len zväčšilo chaos a nesúlad na zemi a v našich vzťahoch. Musíme byť trpezliví, znášať nedostatky a negatívne útoky od nepriateľov, ale to nás len posilňuje a robí viac chápavými pre porozumenie stavu druhých a svojho vlastného duchovného stavu. To, že zažívame útoky od negatívnych ľudí alebo od našich nepriateľov môže ale nemusí súvisieť s našou karmou. Nie každý negatívny útok od druhých ľudí je karmický.

„Milovať svojich nepriateľov“ neznamená, že sa necháme ovplyvňovať negativitou druhých ľudí. Naopak, prísna láska nám ukazuje, že máme sa odhodlane postaviť proti negatívnemu konaniu iných ľudí ale naša reakcia musí byť v znamení spravodlivosti a lásky. Ak začneme praktikovať „milovanie svojich nepriateľov“, prehĺbi a zmení sa náš život a zmení sa aj naše okolie.

Dokázať „milovať svojich nepriateľov“ je už výraz vysokého duchovného stupňa a čistoty duše človeka. Bez úsilia o čistotu našich myšlienok a čistotu našej duše nieje možné dosiahnuť stavu skutočnej lásky. Láska sa zachvieva v čistote. Preto udržujme čistotu našich myšlienok a „milujme svojich nepriateľov“, aby sme zažívali Božiu lásku, ktorá je všade naokolo.

– Ondrej Janíčko –