„Nevidím zlo, nepočujem zlo, nehovorím zlo“

Z Indie je známe ľudové vyobrazenie troch opíc, kde jedna si zakrýva oči, druhá uši a tretia ústa. Má to byť symbolické vyjadrenie myšlienky „Nevidím zlo, nepočujem zlo, nehovorím zlo“.

V uvedenej vete je ukrytá veľká duchovná múdrosť a skúsenosť duchovne rozvinutých obyvateľov Indie. Skutočne, vysoko duchovne dozretý ľudský duch, už koná a myslí čisto pozitívne lebo sa zachvieva v čistej láske, ktorá pozná len čistotu, pozitívne myšlienky a dobro. Vysoko duchovne dozretý ľudský duch sa zameriava a zachvieva už len v pozitívnych myšlienkach, plánoch a skutkoch a tiež sa zmení jeho reč na pozitívnu a láskavú.

Takto dozretý jedinec, cez svoju čistotu a zmenený svoj energetický stav a stav svojho energetického okolia čiže aury, už nevníma negatívne vibrácie a negativitu druhých. Je si tejto negativity vedomý, ale akoby ju už nevnímal. V praktikovaní „milovania svojich nepriateľov“ je jeho reakcia na akúkoľvek negativitu len láskou, hoci často je to prísna láska, ktorá môže byť aj vo svojom výraze tvrdou ale vždy prospešnou.

Duchovne vysoko dozretá osoba preto už „nevidí zlo, nepočuje zlo a nehovorí zlo“ ale je úplne pozitívna, zachvievajúca sa v láske, čistote, pokoji a mieri, aj keď okolie sa pokúša pôsobiť na takúto osobu negatívne, čo môže ale nemusí byť už len symbolické rozväzovanie karmy. Nevidieť a nepočuť zlo znamená nevšímať si zlo, a nehovoriť zlo znamená pozitívne budovanie a správanie sa v živote a vo vzťahoch s druhými.

– Ondrej Janíčko –