Je čas myslieť na život v nebesiach

Život väčšiny ľudí žijúcich dnes na zemi je zameraný a točí sa stále okolo pozemských vecí. Kdekoľvek pozrieme stále tá istá téma neprekračujúca okruh pozemskosti. Skoro nikto si neuvedomuje, že žije tu na zemi len nato, aby spoznal, že jeho domovom sú nebeské ríše v duchovnej časti Stvorenia. Na svoj duchovný vzostup skoro nikto nemyslí. Ľudia snívajú prinajlepšom o lepších životných podmienkach a živote tu na zemi.

Ľudia! Prebuďte sa! Večné šťastie a blaženosť vo vašom večnom bytí môžete nájsť jedine v nebeskej duchovnej ríši! Váš život má byť v prvom rade zameraný na duchovný vzostup! Máte na to myslieť každý deň a pri všetkom čo robíte. Celé vaše pozemské snaženie má byť na to zamerané.

Je najvyšší čas myslieť na život v nebesiach. Už tu na zemi môže a má človek tak očistiť svoju dušu, že sa bude v noci, keď človek spí, vznášať do nádherných svetlých nebeských úrovní a možnože až do duchovnej ríše a ráno vstávať osviežený s nádhernými snami. Náš domov je v duchovnej ríši. Náš vrúcny vzťah a láska k Bohu, spolu s vedením o Prazákonoch Stvorenia v našich očistených dušiach nám dávajú silu cítiť sa pevne spojený s týmito nebeskými duchovnými ríšami už tu na zemi. „Starajte sa najprv o Kráľovstvo Božie a všetko ostatné Vám bude pridané!“ volal k ľuďom kedysi Ježiš Kristus. Je tak nádherné mať očistenú dušu a cítiť spojenie s duchovnou ríšou! Už tu na zemi je možné v očistenej duši vycítiť život v nebesiach. Je to sloboda! Život vo Svetle, keď človek cíti len dobro, krásu a lásku je slobodou! Potom sa radostne a s ľahkosťou vykračuje po zemi a vykonávajú všetky pozemské povinnosti. Karma sa rozviazala, akonáhle človek nasadí všetky svoje sily na duchovný vzostup a očistu. Byť odpútaný a oslobodený od zeme aj keď je človek ešte tu je tak nádherné! Človek slobodne a čisto vníma nádheru života aj s jeho ťažkosťami, ktoré život na zemi prináša.

Ľudia! Usilujte o duchovné poznanie a prežívanie a očisťujte svoje duše čistým myslením a ušľachtilosťou tak, aby váš pohľad smeroval k nebeským ríšam a zažijete šťastie už tu na zemi s tým, že raz budete žiť večný život v nebeských ríšach.

– Ondrej Janíčko –