Stáť na svojom mieste

Každý človek sa rodí do určitých konkrétnych rodinných a sociálnych podmienok, ktoré si získal na základe predchádzajúceho života. K svojim rodičom nového ľudského ducha pritiahla duchovná rovnorodosť alebo môže svoju úlohu zohrať aj karma ľudského ducha prichádzajúceho na tento svet.

Ak by sme uvažovali, že na zemi je už zrealizované nevyhnutné kastovné usporiadanie spoločnosti, je narodením nového človiečika do určitej kasty určené aj sociálne postavenie novorodenca. Jeho postavenie je presne také aké sa utkalo pre jeho blaho v Božích zákonoch a je vhodné pre ďalší rozvoj ľudského ducha prichádzajúceho na zem prežiť pozemský život. Túto skutočnosť musí každý ľudský duch vedome pochopiť a vyhnúť sa nezdravím prianiam a túžbam po inom postavení ako mu v zákone Spravodlivosti náleží. V rovnorodom prostredí má ešte čo to odložiť, rozvinúť, naučiť sa a prežiť aby v súlade so prirodzenými zákonmi stvorenia pokročil na svojej púti stvorením. Je to pre jeho blaho. Je to presne ako u rastlín, ktorím sa darí ak sú zasadené v správnej pôde ale zúfalo chradnú ak ich presadíme do im cudzej pôdy.

Kastovné usporiadanie spoločnosti napomáha pochopiť novorodenému ľudskému duchu seba samého a naznačuje mu aké duchovné dary nesie jeho duch a ktoré duchovné dary má ešte rozvinúť, lebo v zákonoch Božích nieto omylu a nespravedlivosti. Ľudstvo na zemi je roztriedené na jednotlivé druhy podľa duchovných vlastností, duchovných darov a duchovnej zrelosti. Kastovné a sociálne rozdelenie napomáha túto rozličnú škálu druhov harmonicky usporiadať pre životné podmienky na zemi.

Každý ľudský duch by mal spoznať, pochopiť a rozvinúť svoje duchovné dary, ktoré obdržal. Spoznáva tým svoj druh, seba samého a skupinu ľudí ku ktorej patrí. Tím sa vyjasňuje aj jeho cesta, ktorou má kráčať. Nakoniec spoznáva, že sa má zamerať na jeden hlavný bod. Predsa by ho nebavilo a nemal by radosť robiť niečo v čom nemá žiadne nadanie a sa mu v tom nedarí. Naopak bude šťastný, bude sa mu dariť a bude mať radosť, ak využije svoje dary, ktoré už má. Ak sa zameria na to hlavné a prestane trieštiť svoje sily v rôznych smeroch, môže uskutočniť vynikajúce diela už tu na zemi. Každý má spoznať svoje miesto v stvorení a stáť na svojom mieste, ktoré na základe jeho darov mu prináša najväčšiu radosť. Zem je práve to miesto, kde sa to učí spoznať.

– Ondrej Janíčko –