Služba Bohu

Mnoho ľudí trápi otázka ako slúžiť Bohu? Hľadajú nejakú konkrétnu prácu za ktorou by bol patrný nejaký konkrétny výsledok, ktorý by bol v súlade s Božou Vôľou. Kde však leží začiatok takého výsledku, ktorý prináša prospech celému Stvoreniu? Abd-ru-shin dáva na túto otázku jasnú odpoveď.

Svetlu slúžiť ale neznamená v skutočnosti nič iného ako sám seba učiniť lepším; lebo všetko konanie, ktoré je so Svetlom v harmónii, prináša len radosť, mier, pokoj a šťastie!“ / Abd-ru-shinova prednáška „Život“/

Sám seba učiniť lepším znamená stať sa novým. Očistiť sa od všetkého temna. Všetko sa má stať novým v Tisícročnej ríši a predovšetkým my sami. Ak zmeníme seba samého, zmeníme tým svet. Slúžiť Bohu môžeme najmä udržiavaním čistoty svojich myšlienok, ktorú dosiahneme ak zmeníme naše chcenie k dobru. Pomocou našich čistých myšlienok môžu Svetlí pomocníci ďalej pôsobiť v hrubohmotnosti kde napĺňajú Božiu Vôľu, ktorú sme im takto pomohli sprostredkovať. Udržiavanie čistých myšlienok je hlavnou náplňou a vecou pravej služby Bohu. Vedie k naplneniu pravého človečenstva a k pravej Bohoslužbe.

Pravé človečenstvo je pre vás jedine tou pravou bohoslužbou! “ / Abd-ru-shinova prednáška „Slávnosť Žiariacej Hviezdy“/

Ak zmeníme naše chcenie k dobru a udržujeme čistotu našich myšlienok tým meníme naše vyžarovanie v vyžarovanie dobra,  ktoré vyžaruje do celého Stvorenia a napomáha ho udržiavať podľa Božej Vôle. V službe Bohu ide o naše vyžarovanie predovšetkým. Tým pôsobí človek navonok a presahuje tým rámec seba samého. Máme byť nositelia čistoty a ľuďmi plnými vznešenosti. Tím naše vyžarovanie pozdvihne celú Zem nahor ku Svetlu, mieru a pokoju!

So službou Bohu teda musíme začať u seba samého a zmeniť predovšetkým seba na lepšieho človeka. Keď splníme všetky tieto vnútorné podmienky a predpoklady služby Bohu potom naše konanie musí prirodzene prerásť a vyrasť do konkrétnych činov, ktoré napĺňajú a sú v súlade s Božou Vôľou. Prvým konkrétnym činom v Službe Bohu však ostáva naša zmena k lepšiemu a tým naše nové vyžarovanie, ktoré mení svet. Človek potom už nemôže konať inak ako v súlade s Bohom nech už robí čokoľvek.

– Ondrej Janíčko –