Len v presvedčení je spása

„Len v presvedčení je oslobodenie a spása!“ volal Abd-ru-shin v úvode Posolstva Grálu. A skutočne, cieľom všetkých duchovných snáh je získať pravé presvedčenie, ktoré otvára brány k Božej Láske, slobode a spáse. Čo viac potrebuje človek na vstup do Raja ako oslobodenie a spásu?

V oslobodení a v spáse je všetko. Je v tom aj Božia Láska lebo nieje možné sa oslobodiť bez Božej Lásky. Preto je pravé presvedčenie esenciou a plodom duchovnej námahy. Je výsledkom prísneho skúmania a odvažovania, prežívania a preciťovania. Od presvedčenia, ktoré sa rovná pravej viere sa odvíja všetok vnútorný a duchovný život. A vnútorný život udáva smer vzostupu alebo zostupu.

Len v úplnom pochopení a precítení môže dôjsť k presvedčeniu. Preto človek musí vykonať veľké úsilie aby prekonal všetkú povrchnosť a slepú vieru, ktorá brzdí cestu k pravému presvedčeniu. Pravé presvedčenie sa však získava len vedením bez medzier. A pravé vedenie sa získava z Božích posolstiev a to najmä v Božom Slove. Až keď si človek úplne osvojí Božie posolstvá môže v sebe vybudovať v precítení pravé presvedčenie.

Získajme pravé presvedčenie aby sme mohli stúpať do nádherného Raja – Kráľovstva Božieho na vrcholu stvorenia.

– Ondrej Janíčko –