4. Priebeh Posledného súdu

Posledný súd nad ľudstvom sa v skutočnosti začal ukrižovaním Ježiša Krista, presnejšie vo chvíli kedy sa dobrovoľne vzdal do rúk ľuďom aby ho zabili a ukrižovali. Tento moment je presne vo chvíli kedy sa ho rímsky vojaci, ktorí ho prišli uväzniť, v záhrade Getsemane pýtajú či On je Ježiš a Ježiš pravdivo odpovedá “Ja som to!”. Od tohto momentu začal Posledný súd.

To čo prebieha dnes je koniec Posledného súdu, kedy dôjde k zúčtovaniu za konanie ľudí vo stvorení.

Znakom konca Posledného súdu sú už ľudstvu dobre známe prebiehajúce prírodné katastrofy, zemetrasenia a klimatické zmeny. Najväčším znakom konca Posledného súdu je však všade viditeľný duchovný a morálny úpadok ľudstva, ktorý sa prejavuje okrem sebadeštrukcie aj ničením prírody a životného prostredia na planete zem.

Vyvrcholením Posledného súdu je Súdny deň kedy začne tz. očista ľudstva. V tejto očiste ľudstva budú zo zeme poslaní preč všetci ľudia, ktorí páchajú zlo a popierajú a nehľadajú Boha.

Priebeh Súdneho dňa a očisty je charakterizovaný tým, že ľudia budú vystavení zvýšeným príchodom Svetla tz. tlakovej skúške a urýchleným napnutím všetkých karmických vlákien a spätných účinkov. Náhle zvýšené Svetlo bude pôsobiť  zvýšeným tlakom na dušu a telo človeka. Všetká nečistota a urýchlene vrátená všetka temná karma bude týmto Svetlom stlačovaná, čo vyvolá obrovskú bolesť na duši a na tele človeka, ktorá pri veľkej nečistote privedie človeka k smrti. Niektorí ľudia od zvýšeného tlaku Svetla zošalejú a budú páchať samovraždy. Záblesky Svetla budú viditeľné všetkým ľuďom ako záblesky farebnej dúhy v priestore. V tomto momente človek musí niesť bremeno, ktoré si naložil na seba. Snáď bude ešte pre niektorých možnosť a čas sa ešte v poslednej chvíli obrátiť a hľadať záchranu v Božom Slove. No bude to umožnené len tým ľuďom u ktorých sa dá ešte zbieliť duchovné rúcho a odstrániť špinu z duše dobrovoľným polepšením. U tých, ktorí majú špinu na duši príliš zažranú je nádej na záchranu úplne vylúčená.  Sú to predovšetkým všetci materialisti a rozumový ľudia odvrátený od Boha, ktorí nebudú schopní pochopiť čo sa deje.

Po odchode všetkých temných a materialistických ľudí odvrátených od Boha a konania dobra, nastane na zemi Zlatá éra šťastného života, kedy sa bude znova prebudené ľudstvo učiť žiť podľa Zákonov Božích. Bude to doba prísneho sebazdokonaľovania.

Zem v závere Posledného súdu prejde mnohými viditeľnými zmenami a katastrofami.  Budú vybuchovať sopky a potápať sa celé územia a naopak budú sa z mora vynárať nové kusy zeme.

Michelangelo_Buonarroti_Posledny sud