Abd-ru-shin

Abd-ru-shin – občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt sa narodil 18. apríla o druhej hodine popoludní v roku 1875 v Biskupiciach (Bischofswerda) pri Drážďanoch (Sasko). Už ako malý chlapec sa zaujímal o náboženské a duchovné otázky. Na radu matky absolvoval vzdelanie obchodného smeru, a trojročná obchodná škola, ktorú s istotou vyštudoval a ktorú dokončil v roku 1892, mala v učebných osnovách tiež angličtinu. Oskar Ernst Bernhardt pôvodne zamýšľal študovať na univerzite a stať sa duchovným ale po absolvovaní obchodného vzdelania, založil v roku 1897 v Drážďanoch obchodný podnik.

10. júla v roku 1897 sa oženil so Susanne Auguste Marthou s ktorou mal dve deti, syna Herberta, ktorý zahynul v prvej svetovej vojne, a dcéru Edithu. Po problémoch v podnikaní podnikol po roku 1900 niekoľko ciest do zahraničia na Blízky Východ a do Indie a dojmy z nich spracoval v románoch a divadelných hrách. Absolvoval cestu do USA do New Yorku a po vypuknutí 1. svetovej vojny bol počas ciest po Anglicku internovaný a až do konca vojny držaný v zajatí na ostrove Man. V týchto rokoch poznal vnútornú núdzu mnohých ľudí a prebudila sa v ňom túžba pomáhať.

Po prepustení z internačnej väzby sa v roku 1919 vrátil späť do Drážďan. Pochopil, že jeho manželstvo bol omyl a rozviedol sa. Spočiatku bol opäť literárne činný až si uvedomil svoju úlohu, že má priniesť ľudstvu nové poznanie o Bohu a Božej Vôli. Od roku 1923 začal písať a uverejňovať prvé prednášky Posolstva Grálu v takzvaných Listoch Grálu (Gralsblätter). Skoro po vydaní Listov Grálu sa objavili prví povolaní, ktorí mali úzko spolupracovať a pomáhať v pozemskom a duchovnom diele Abd-ru-shina. V roku 1924 sa presťahoval do Horného Bavorska a v tomto roku sa druhý krát oženil s vdovou Máriou Freyer, ktorá bola tiež určená na pomoc v duchovnom diele Abd-ru-shina. Pani Mária mala dve dcéry a jedného syna z predchádzajúceho manželstva.  V roku 1928 sa rodina Abd-ru-shina usadila na Vomperbergu v Tirolsku (Rakúsko).  Na Vomperbergu v roku 1931 dokončil svoje hlavné dielo „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.  V ďalších rokoch pokračoval v publikovaní svojich ďalších prednášok.

Keď bolo v roku 1938 Rakúsko zabrané fašistickým Nemeckom, opustila ho väčšina povolaných a jeho majetok bol v Tirolsku vyvlastnený a on sám tam nesmel zostať. Svoje posledné roky prežil pod dozorom gestapa v Kipsdorfe (v Krušných horách). Počas pobytu v Kipsdorfe Abd-ru-shin prepracoval svoje dielo Posolstva Grálu do trojzväzkového vydania tz. vydania z poslednej ruky. Abd-ru-shin zomrel 6. decembra 1941. Po vojne vrátili spojenci rodine Bernhardtových majetok na Vomperbergu a Abd-ru-shinovi tam bol vybudovaný náhrobok.