FAQ

Čo je to Posledný súd?

Posledný súd je súdenie všetkých živých i mŕtvych Bohom, pričom hriešnici budú odsúdení do duchovného rozkladu a spravodliví na nebeskú blaženosť v raji.

Narodil sa Ježiš Kristus z panny bez normálneho plodenia?

Zákony Božie sú dokonalé a preto nemenné. Ak raz Boh určil, že človek sa môže narodiť jedine cez pohlavné plodenie tak všetci čo prichádzajú na zem musia sa podriadiť tejto Božej Vôli a teda aj Boží Syn Ježiš, ktorý koná iba Božiu Vôľu. Otcom Ježiša Krista bol rímsky vojak Kreolus.

Zobral Ježiš Kristus na seba pri ukrižovaní všetky hriechy ľudstva ?

Taký nezmysel od Boha, ktorý je dokonalá spravodlivosť nemôže očakávať žiaden rozumný človek. Každý si nesie svoje hriechy na sebe sám a je zodpovedný za všetko čo myslí, hovorí a koná. Ježiš Kristus po svojom ukrižovaní ostal nezaťažený inými ľudskými hriechmi.

Vstal Ježiš Kristus z mŕtvych ?

Nie. Ukrižované a zničené telo nieje podľa Božích zákonov už viac možné oživiť. Blízky Ježiša Krista, ktorí opisovali stretnutie s Ježišom Kristom po jeho ukrižovaní videli niekoho iného. Ježiš Kristus sa však zjavil jemnohmotne učeníkom viac krát aby posilnil ich vieru.

Príde Ježiš Kristus druhý krát?

Nie, nepríde. Ježiš Kristus sám povedal, že odchádza k Otcovi a že ho viac už neuvidíme. Tento Ježišov výrok je dochovaný aj v Biblii. Ježiš Kristus predpovedal príchod Syna Človeka, čo je iné splnenie a osoba.

Kto je to Syn Človeka?

Syn Človeka je druhý Syn Boha, Boh mu dal meno Imanuel, je to stelesnená Božia Vôla, Duch Svätý a kráľ stvorenia.  Trojjediný Boh je Boh Otec, Syn Boži Ježiš a Syn Človeka Imanuel.

Založil Ježiš Kristus cirkev?

Nie. Jedná sa o nepresné podanie Slov Ježiša Krista zaznamenané v Biblii. Apoštol Peter, ktorý prvý vyriekol presvedčenie, že Ježiš je Syn Boží položil do stvorenia ako skalu nové presvedčenie o ktoré sa mohli oprieť ďalšie ľudské duše vo svojej viere. Ježiš mu preto povedal že je skala na ktorej založia presvedčenie o ňom aj ďalší ľudský duchovia ale tým nezaložil žiadnu pozemskú organizáciu.

Je rímsky pápež zástupcom Ježiša Krista a Boha na zemi a je neomylný?

Nie. Pápež je obyčajným človekom voleným ďalšími ľuďmi v pozemskej organizácii. Zástupca Boha by musel mať všetky schopnosti, ktoré ma Boh aby mohol vykonávať svoju funkciu a to ľudský duch nemá a nikdy mať nebude. Preto je aj pápež omylný ako každý iný človek.

Kto sú to 144000 povolaných z Jánovho Zjavenia?

Sú to povolaní ľudský duchovia, ktorí sľubili Bohu, že sa inkarnujú a budú pomáhať Synovi Človeka v čase jeho pobytu na zemi na vybudovanie Tisicročnej ríše tj. Královstva Božieho na zemi.

Kto je Lucifer?

Lucifer je padlý archaniel, ktorý padol tým že uprednostil použivať svoju vlastnú falošnú vôľu na zvedenie ľudstva a ktorá je proti Božej Vôli.