Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu

Záchrana! Spása! Kniha “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu” od Abd-ru-shina je určená pre pomoc v Poslednom Súde a duchovný základ pre novú svetlú duchovnú éru na Zemi.

“Záchrana spočíva jedine v pochopení všetkých Prazákonov Stvorenia.”

“Kto skutočne chce “počuť” a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.” (Abd-ru-shin)

Pravda, Sila, Život, Cesta, Čistota, Svetlo, Múdrosť, Poznanie, záchranné lano, vibrácia, ktorá spája s Bohom,  to všetko je kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Je Slovom určeným na poznanie Boha, Božej Vôle a Božích Zákonov, seba samého a  na pomoc v Poslednom súde. Podáva pomocnú ruku človeku na jeho ceste k Bohu a k oslobodeniu sa od všetkého utrpenia.

Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vo svojej jednoduchosti a prostote vyjadrovacieho  štýlu, podobne ako Ježišove prosté podobenstvá, ukrýva v sebe najvyššie poznanie, ktorého je schopný dosiahnuť a prijať ľudský duch.

Ukazuje cestu človeku ako  sa očistiť od všetkého temna a k vlastnej charakterovej premene a zmene. Dáva návod na správny spôsob života , plný Svetla, šťastia a dobra v poznaní Pravdy a Boha.

Svojím obsahom znova správne nastavuje všetky ukazovatele duchovnej cesty k Bohu a do duchovnej ríše, takzvaného Raja. Umožňuje ľudskému duchu spoznať v čom za posledných niekoľko tisíc rokov pochybil a umožňuje mu stať sa znova „skutočným človekom“. Jedinečným a po prvý krát pozemskému ľudstvu odhaleným vysvetlením o podstate Ducha Svätého je tým daná možnosť ľuďom vytvoriť si správnu predstavu o Trojjedinnom Bohu, čím otvára brány do Raja.

V knihe je popísané celé Stvorenie, ktoré je riadené Božími Zákonmi. Sú objasnené otázky čo je to Posledný Súd, aká je cesta človeka stvorením a aký má pri tomto putovaní cieľ, čo je to Božia Sila, Božia Vôľa a Božie Zákony, ako sa správne modliť a čo je to Božia Trojica a Duch Svätý, aké je hierarchické usporiadanie Stvorenia, čo je to reinkarnácia a karma, čo je to osud, slobodná vôla, duchovná úloha ženy, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál a kde je Hrad Grálu, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech a ďalšie témy,  ktoré umožňujú ľudskému duchu stať sa vedomým a v poznaní Pravdy slobodným.

Kniha knihaposolstvogralu„Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vznikla z prednášok Abd-ru-shina, ktoré vznikli v rokoch 1923 až 1931 a ktoré logicky na seba nadväzujú. Tieto prednášky boli usporiadané do uceleného diela a v tomto uzavretom diele boli vydané v roku 1931 ako kniha “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu”.

Ďalšie prednášky, ktoré voľne nadväzujú a rozširujú uzavreté dielo z roku 1931 boli uverejnené v knihe “Doznievanie k Posolstvu Grálu I.”.

Abd-ru-shin počas svojho pobytu v Kipsdorfe pod dohľadom gestapa prepracoval svoje dielo Posolstva Grálu do novej podoby. Toto nové prepracované dielo tz. “zelené” trojzväzkové vydanie poslednej ruky vyšlo v nemeckom jazyku v roku 1949 a predstavuje poslednú vôľu Abd-ru-shina.

Slovenský preklad autorizovaného prepracovaného 3 zväzkové “zeleného” vydania knihy “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu” je možné zakúpiť v vydavateľstve Efezus http://www.efezus.sk alebo internetovom knihkupectve Martinus tu: https://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&c=%C4%8D%C5%A1%C5%A5%C4%8F&uQ=vo+svetle+pravdy