Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu

Záchrana! Spása!  Poznajte Božie Zákony v knihe “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu” od Abd-ru-shina, ktorá je určená pre pomoc v Poslednom Súde a duchovný základ pre vzostup do Raja – Kráľovstva Božieho v nebesiach. Záchrana a spása spočíva jedine v Slove!

„Aby človek mohol správne poznať Božiu vôľu, k tomu dostal príležitosť už trikrát! Kedysi skrze Mojžíša, ktorý bol k tomu inšpirovaný. Po druhé skrze samotného Syna Božieho Ježíša, ktorý v sebe Pravdu niesol, a teraz po tretíkrát a tým i naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je znova čerpané priamo z Pravdy. —“  (Abd-ru-shin)

„Záchrana spočíva jedine v pochopení všetkých Prazákonov Stvorenia.“ (Abd-ru-shin)

„Kto skutočne chce „počuť“ a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.“ (Abd-ru-shin)

„Hnev všemocného Boha vynúti veľkú očistu! Potom poznáte, že Slovo Posolstva Grálu je to jediné, čo Vás môže zachrániť a pomôcť Vám vo Vašej núdzi.“ (Abd-ru-shin)

Pravda, Sila, Život, Cesta, Čistota, Svetlo, Múdrosť, Poznanie, záchranné lano, vibrácia, ktorá spája s Bohom,  to všetko je kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Je Slovom určeným na poznanie Boha, Božej Vôle a Božích Zákonov, seba samého a  na pomoc v Poslednom súde. Podáva pomocnú ruku človeku na jeho ceste k Bohu a k oslobodeniu sa od všetkého utrpenia.

Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vo svojej jednoduchosti a prostote vyjadrovacieho  štýlu, podobne ako Ježišove prosté podobenstvá, ukrýva v sebe najvyššie poznanie, ktorého je schopný dosiahnuť a prijať ľudský duch.

Ukazuje cestu človeku ako  sa očistiť od všetkého temna a k vlastnej charakterovej premene a zmene. Dáva návod na správny spôsob života , plný Svetla, šťastia a dobra v poznaní Pravdy a Boha.

Svojím obsahom znova správne nastavuje všetky ukazovatele duchovnej cesty k Bohu a do duchovnej ríše, takzvaného Raja. Umožňuje ľudskému duchu spoznať v čom za posledných niekoľko tisíc rokov pochybil a umožňuje mu stať sa znova „skutočným človekom“. Jedinečným a po prvý krát pozemskému ľudstvu odhaleným vysvetlením o podstate Ducha Svätého a Synovi Človeka je tým daná možnosť ľuďom vytvoriť si správnu predstavu o Trojjedinnom Bohu, čím otvára brány do Raja.

V knihe je komplexne popísané celé Stvorenie, ktoré je riadené Božími Zákonmi. Sú objasnené otázky čo je to Posledný Súd, aká je cesta človeka stvorením a aký má pri tomto putovaní cieľ, čo je to Božia Sila, Božia Vôľa a Božie Zákony, ako sa správne modliť a čo je to Božia Trojica a Duch Svätý, aké je hierarchické usporiadanie Stvorenia, čo je to reinkarnácia a karma, čo je to osud, slobodná vôla, duchovná úloha ženy, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál a kde je Hrad Grálu, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech a ďalšie témy,  ktoré umožňujú ľudskému duchu stať sa vedomým a v poznaní Pravdy slobodným.

Kniha knihaposolstvogralu„Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vznikla z prednášok Abd-ru-shina, ktoré vznikli v rokoch 1923 až 1931 a ktoré logicky na seba nadväzujú. Tieto prednášky boli usporiadané do uceleného diela a v tomto uzavretom diele boli vydané v roku 1931 ako kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.

Ďalšie prednášky, ktoré voľne nadväzujú a rozširujú uzavreté dielo z roku 1931 boli uverejnené v knihe „Doznievanie k Posolstvu Grálu I.“.

Abd-ru-shin počas svojho pobytu v Kipsdorfe pod dohľadom gestapa prepracoval svoje dielo Posolstva Grálu do novej podoby. Toto nové prepracované dielo tz. „zelené“ trojzväzkové vydanie poslednej ruky vyšlo v nemeckom jazyku v roku 1949 a predstavuje poslednú vôľu Abd-ru-shina.

Slovenský preklad autorizovaného prepracovaného 3 zväzkové „zeleného“ vydania knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je možné zakúpiť v vydavateľstve Efezus http://www.efezus.sk alebo internetovom knihkupectve Martinus tu: https://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&c=%C4%8D%C5%A1%C5%A5%C4%8F&uQ=vo+svetle+pravdy