2. Druhý príchod Ježiša Krista

Druhý príchod Ježiša Krista je údajne predpovedaný samotným Ježišom Kristom a je očakávaný v celom kresťanskom svete. Hovoril však Ježiš Kristus skutočne o sebe a svojom druhom príchode?

Pozrime sa bližšie čo hovorí Kristus o svojom údajnom druhom príchode.

“Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania;a ja požiadam Otca a on vám dá iného Príhovorcu, aby bol s vami na veky – Ducha Pravdy … Toto vám hovorí, pokiaľ som s vami. Ale Príhovorca, Duch svätý, ktorého pošle Otec vo mene mojom, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, co som vám povedal.” (Evangelium podľa Jána)

Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.” (Ján, 16)

Čo v skutočnosti Ježiš hovorí? V tomto citáte Ježiš jasne hovorí o druhej osobe, že príde “On, Duch Pravdy” ktorý nás uvedie do všetkej Pravdy. Ježiš Kristus nehovorí o sebe. Ježiš jasne hovorí o druhej osobe o “Radcovi” ktorého On Ježiš pošle k nám.

Keď pozorne čítame evangelia tak musí naše cítenie a logické myslenie zaujať fakt, že evangelisti na viacerých miestach označili Ježiša Krista Syna Božieho zároveň za Syna Človeka. Nie je tu zjavný rozpor? Môže byť Syn Boží zároveň Syn Človeka? Samozrejme, že nemôže. To sú úplne dve rozdielne osoby a dve rozdielne mená a dve rozdielne splnenia. Takýto omyl mohol vzniknúť len z nepochopenia učeníkmi Ježiša Krista a z zakonzervovanej tradícii.

Na tento fakt upozornil až v 20-tých rokoch 20. storočia v Nemecku autor píšuci  pod pseudonymom Abd-ru-shin, vo svojej knihe “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu”.

“Kto skutočne chce “počuť” a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.” (Abd-ru-shin)

Kniha “Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu” je určená na pomoc v Poslednom súde pre všetkých tých, ktorí majú otvorenú dušu na prijatie čistej nepokrivenej Pravdy.  Nastavuje opäť správne všetky ukazovatele duchovnej cesty k Bohu a prináša nové poznanie nevyhnutné  pre Novú Dobu a pre duchovný vzostup k Svetlu a do Raja – Kráľovstva Božieho.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>

god1