2. Druhý príchod Ježiša Krista

Druhý príchod Ježiša Krista je údajne predpovedaný samotným Ježišom Kristom a je očakávaný v celom kresťanskom svete.

Pozrime sa bližšie čo hovorí Kristus o svojom druhom príchode.

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania;a ja požiadam Otca a on vám dá iného Príhovorcu, aby bol s vami na veky – Ducha Pravdy … Toto vám hovorí, pokiaľ som s vami. Ale Príhovorca, Duch svätý, ktorého pošle Otec vo mene mojom, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, co som vám povedal.“ (Evangelium podľa Jána)

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“ (Ján, 16)

Čo v skutočnosti Ježiš hovorí? V tomto citáte Ježiš jasne hovorí o druhej osobe, že príde „On, Duch Pravdy“ ktorý nás uvedie do všetkej Pravdy. Ježiš Kristus nehovorí o sebe. Ježiš jasne hovorí o druhej osobe o „Príhovorcovi“ ktorého On Ježiš pošle k nám.

Keď pozorne čítame evangelia tak musí naše cítenie a logické myslenie zaujať fakt, že evangelisti na viacerých miestach označili Ježiša Krista Syna Božieho zároveň za Syna Človeka. Nie je tu zjavný rozpor? Môže byť Syn Boží zároveň Syn Človeka? Samozrejme, že nemôže. To sú úplne dve rozdielne osoby a dve rozdielne mená a dve rozdielne splnenia. Takýto omyl mohol vzniknúť len z nepochopenia učeníkmi Ježiša Krista a z zakonzervovanej tradícii. Každý rozmýšľajúci človek musel už sám prísť na to, že Syn Boží a Syn Človeka nemôžu byť jedna osoba! Rozdiel je celkom zreteľne vyjadrený v slovách samých.

„Druhý príchod Ježiša Krista“ teda nieje návratom Ježiša Krista ale príchodom Syna Človeka. Ježíšom zasľúbený Duch Pravdy je Syn Človeka. Syn Boží teda ľudstvu sám zvestoval príchod Syna Človeka, ktorý potom zostane večným prostredníkom medzi božským a stvorením.

Na tento fakt upozornil až v 20-tých rokoch 20. storočia v Nemecku autor píšuci  pod pseudonymom Abd-ru-shin, vo svojej knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.

„Aby človek mohol správne poznať Božiu vôľu, k tomu dostal príležitosť už trikrát! Kedysi skrze Mojžíša, ktorý bol k tomu inšpirovaný. Po druhé skrze samotného Syna Božieho Ježíša, ktorý v sebe Pravdu niesol, a teraz po tretíkrát a tým i naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je znova čerpané priamo z Pravdy. —“  (Abd-ru-shin)

„Kto skutočne chce „počuť“ a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.“ (Abd-ru-shin)

„Hnev všemocného Boha vynúti veľkú očistu! Potom poznáte, že Slovo Posolstva Grálu je to jediné, čo Vás môže zachrániť a pomôcť Vám vo Vašej núdzi.“ (Abd-ru-shin)

Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je určená na poznanie Božej Vôle a pomoc v Poslednom súde pre všetkých tých, ktorí majú otvorenú dušu na prijatie čistej nepokrivenej Pravdy.  Nastavuje opäť správne všetky ukazovatele duchovnej cesty k Bohu a prináša nové poznanie nevyhnutné  pre Novú Dobu a pre duchovný vzostup k Svetlu a do Raja – Kráľovstva Božieho.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>

god1