Premena hľadajúceho na toho, kto našiel duchovnú cestu

V určitom momente skutočného a poctivého štúdia a prežívania Posolstva Grálu si hľadajúci musí uvedomiť a prežiť, že pokročil pri svojom hľadaní na vedomú úroveň poznania duchovnej cesty. V tomto momente sa z hľadajúceho stáva ten, kto našiel duchovnú cestu. Označenie hľadajúci už pre neho neplatí a jediné čo zostáva takému ľudskému duchu, ktorý sa otvoril Svetlu, je už len vedome kráčať ukázanou a poznanou cestou k cieľu, pričom na tejto ceste sa i naďalej môže, dokonca musí ďalej zdokonalovať.

– Ondrej Janíčko –